Bestuur en directie

Het Wartburg College bestaat uit vijf  locaties, die gezamenlijk alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs aanbieden. De locaties zijn:

 • Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde (circa 1.600 leerlingen)
 • Marnix in Dordrecht (circa 700 leerlingen)
 • Revius in Rotterdam-Zevenkamp (circa 650 leerlingen)
 • Beroepencollege De Swaef in Rotterdam-Carnisse (circa 625 leerlingen)
 • De Burcht in Rotterdam-Carnisse (circa 45 leerlingen)

College van Bestuur
Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden: de heer dr. R. Toes (voorzitter) en de heer L.S. van Wezel MBA RC (lid). Het centrale stafbureau werkt voor het hele Wartburg College. Klik hier voor contactgegevens.
Het Managementteam wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de  locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken en op afroep de afdelingsleiders. Klik hier voor het organogram.

Raad van Toezicht
Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Protestantse Kerk in Nederland (hervormde gemeenten die gebonden zijn aan het gereformeerde belijden), de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De ongeveer 460 personeelsleden hebben verklaard in te stemmen met deze grondslag. Van de ouders van onze leerlingen verwachten wij hetzelfde.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter) - Ridderkerk
 • drs. A.M. van der Bijl RA - Barendrecht
 • H.T. Groenendijk (vicevoorzitter) -  Capelle aan den IJssel
 • ds. J. Joppe - Oud- Beijerland
 • drs. A. Vat RA - 's-Gravendeel
 • drs. P.J. Verheij RA - Alblasserdam
 • ds. W. van Weelden - Oud-Alblas
 • mr. P.M.D. Weijers - Capelle aan den IJssel