Contact met ouders

Wartburgbrede informatie
Het Wartburg College hecht veel belang aan een goede communicatie met de ouders van leerlingen. De eerste contactpersoon blijft natuurlijk de mentor van uw kind. Daarnaast communiceren wij op verschillende manieren ‘Wartburgbreed’ met ouders.

Openingsbijeenkomsten
Elke eerste maandagavond na de zomervakantie wordt voor elke locatie een openingsbijeenkomst gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om met ouders, leerlingen, personeel en leden van de Raad van Toezicht Gods zegen te vragen voor het nieuwe schooljaar.

Website www.wartburg.nl
U kunt op deze site terecht voor algemene informatie over de school en de schoolgids. Met een inlogcode heeft u toegang tot het oudergedeelte van de website, maar ook voor de leeromgeving (Somtoday) van uw kind waar u o.a. de vorderingen en huiswerk van uw kind kunt volgen. Uw kind kan met een eigen code terecht op het leerlingportaal en de leeromgeving van Somtoday. Als uw zoon/dochter 18 jaar wordt, kan hij/zij uw recht om schoolgegevens te volgen intrekken.

Informatie aan gescheiden ouders
Als er sprake is van een scheiding waarbij ouders allebei de zeggenschap over de kinderen houden, hebben beide ouders ook recht op informatie. De school verstrekt de informatie aan de verzorgende ouder en gaat ervan uit dat deze de niet-verzorgende ouder op de hoogte houdt. Als de relatie verstoord is, kan de niet-verzorgende ouder bij de administratie van de schoollocatie kenbaar maken dat hij of zij de informatie ook direct van de school zelf wil ontvangen. Als een ouder geen zeggenschap heeft over het kind en toch informatie wil ontvangen, dan kan dit mits het kind daarmee instemt (WVO, artikel 23b en BW, artikel 1:377c). De school heeft te maken met het ouderschap en niet met het partnerschap van de ouders, en stelt zich daarom in gesprekken met de leerling neutraal op ten aanzien van beide ouders.