Historie

De ‘Wartburg’: een veilig oord voor toerusting

De naam ‘Wartburg’ is ontleend aan de burcht ten zuidwesten van de Duitse plaats Eisenach. In 1521 vond de reformator Maarten Luther hier, geholpen door keurvorst Frederik de Wijze, een veilige schuilplaats, nadat hij in de rijksban was gedaan. Het verblijf op het kasteel was eenzaam en vol aanvechtingen en Luther wijdde zich hier aan studie en gebed. De Wartburg was voor hem een toerustingsoord waar hij enkele van zijn belangrijkste werken schreef, zoals een vertaling van het Nieuwe Testament. 

De naam van onze scholengemeenschap drukt verbondenheid uit met de Reformatie. De school biedt opgroeiende jongeren bescherming en veiligheid in een van God vervreemde samenleving. Tegelijkertijd wil ze vormen en toerusten, vanuit het Woord van God. Er zijn vijf locaties, die sinds 1997 samen het Wartburg College vormen.