Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).

Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locaties en van het stafbureau. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen Locatie MedezeggenschapsRaad (LMR), bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De CMR richt zich met name op de Wartburgbrede onderwerpen zoals algemeen beleid, personeelszaken, financiën. De LMR-en richten zich met name op de onderwijskundige aspecten van de desbetreffende locatie. 

De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.

CMR

  • mw. L. van der Vlies-van der Mast, voorzitter (Marnix)
  • N.M. Broer (stafbureau)
  • N.P.H. Jabaaij (Beroepencollege De Swaef)
  • J.G. Janssen (Guido de Brès)
  • W. Offermans (Revius)
  • mw. A.T. de Pagter-den Hartog (Guido de Brès)
  • P. Pons, vicevoorzitter (Marnix)
  • A.P. Uitbeijerse (Beroepencollege De Swaef)
  • H. Cecilia (Revius)
  • C.G. Vonk (De Burcht)

Vragen of opmerkingen voor de CMR kunt u mailen naar: CMRWartburg@wartburg.nl