Aanbod Guido de Brès


Niveaus

Mavo
De mavo-opleiding duurt vier jaar en geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en de vierde klas van de havo. De opleiding van de mavo past goed in het concept van onze locatie: verbredend, verdiepend, veelzijdig.
Mavo is de opleiding voor leerlingen die graag zowel creatief, praktisch als theoretisch willen leren. We bieden veel mogelijkheden, zodat de leerling na 4 jaar kan kiezen voor een mbo-opleiding die bij hem past. Op de mavo krijgen de leerlingen een goede basis mee. Ze leren in de onderbouw praktische ICT-vaardigheden en een stukje computational thinking. Daarnaast zijn er veel kansen en mogelijkheden: leerlingen kunnen Anglia volgen en VéTo kiezen. Doordat we veel verschillende vakken geven, krijgen de leerlingen (juist ook in de kernvakken) veel kennis en vaardigheden mee. Met de algemene vakken geven we een goede basis om door te stromen naar niveau 4 van het mbo of naar de havo. Voor gemotiveerde en excellente leerlingen bestaat de mogelijkheid om in de onderbouw zonder vertraging op te stromen naar de havo. Verder bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor sprintopleidingen op het mbo.
De mavoleerling heeft een brede belangstelling en een redelijk tot voldoende  (school)werkhouding. Het mavoprogramma vraagt van onze leerlingen een behoorlijke inzet op het gebied van huiswerk maken, leren van de stof en werkhouding tijdens de les.
Qua leerstijl is de mavoleerling zowel praktisch als theoretisch ingesteld.

Havo
De havo-opleiding duurt vijf jaar en het diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs en vijfde leerjaar van het vwo.
De havoleerling heeft meestal nog geen duidelijke beroepswens en wil graag doorstromen naar het hbo (en op  termijn wellicht naar het vwo of de universiteit). Een havoleerling wil graag op niveau stevig uitgedaagd worden en is meestal erg ijverig in het oefenen. Hij past kennis graag toe.
Qua leerstijl is de havoleerling een echte denker, maar heeft hij wel concrete voorbeelden nodig; hij heeft de volgende instelling: ‘Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?’

Vwo
Een vwo-opleiding duurt zes jaar en het diploma geeft toegang tot de universiteit of het hoger beroepsonderwijs.
Op de Guido de Brès zijn er vanaf de brugklas drie mogelijkheden om binnen het vwo te kiezen voor een opleiding die past bij de capaciteiten van een leerling, namelijk: atheneum, atheneum-tto of gymnasium-tto.
De vwo-leerling heeft een brede interesse, meestal nog geen duidelijke beroepswens en wil graag doorstromen naar de universiteit of het hbo. Hij is gericht op theoretische concepten, modellen en systemen en houdt van gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken, etc.). Een vwo-leerling kan reflecteren op eigen prestaties en is zelfstandig en kritisch.
Qua leerstijl is de vwo-leerling een abstracte denker en heeft hij de volgende instelling: ‘Hoe is dat met elkaar gerelateerd? Ik wil hier graag even over nadenken.’

Tto (tweetalig onderwijs)
Een tto-leerling heeft wilskracht en wordt gemotiveerd door situaties waarin hij intellectueel wordt uitgedaagd, de kans krijgt om vragen te stellen om de basismethodologie (logica etc.) te achterhalen én de tijd krijgt om relaties te kunnen leggen met kennis die hij al heeft.
Qua focus heeft een tto-leerling taalgevoel en internationale belangstelling.

Gymnasium-tto
Een gymnasium-tto-leerling is een vwo’er met extra capaciteiten die niet alleen gericht is op taal maar juist ook culturele belangstelling heeft.

Determinatie en advisering
De brugklasleerlingen worden in de niveaus mavo, havo, vwo en gymnasium ingedeeld op grond van het advies van de basisschool. Hierin zijn de uitslagen van de schoolvorderingentesten opgenomen én persoonsgebonden eigenschappen als karakter, werkhouding en motivatie. Wij kiezen voor een reële plaatsing: een leerling moet het aangeboden onderwijstype goed kunnen volgen. Na het eerste rapport wordt bekeken of een mavo- of havoleerling  een hoger niveau aankan. Hiervoor geldt een cijfergemiddelde van 8 of hoger. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen deelnemen aan opstroomlessen.

De brugklasleerlingen op de mavo en havo krijgen opstroomprogramma’s aangeboden voor de talen (Engels, NederlandsFrans) en voor wiskunde. Aan het einde van de brugklas bepalen we aan de hand van de geldende criteria op welk niveau de leerling verder kan. De indeling – in schooltermen ‘determinatie’ genoemd – gebeurt op basis van de behaalde resultaten en op grond van de verwachting die de docenten van deze leerling hebben. Bovendien kijken we naar inzet, motivatie, inzicht en zelfstandigheid.

In het derde leerjaar van de havo en het vwo krijgen de leerlingen voorlichting over de vier profielen in de bovenbouw (cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek). In de loop van het derde leerjaar kiezen ze een van de profielen.

Op de mavo krijgen de leerlingen in het tweede leerjaar voorlichting over de drie beroepsprofielen van het vmbo (techniek (inclusief landbouw), economie, zorg & welzijn). In de loop van het tweede leerjaar kiezen ze  één profiel waarin ze zich vanaf klas 3 verder gaan verdiepen.

Bevorderingsnormen
Bekijk hier de bevorderingsnormen voor het cursusjaar 2019-2020.

Lessentabellen
Klik hier om deze lessentabellen te downloaden.