Medezeggenschap


De Swaef heeft, zoals alle locaties, een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR).

LMR 

Namens de ouder(s)/verzorger(s):

  • De heer A.C. Borgo, Ridderkerk
  • Vacant

Namens het personeel:

  • Mevrouw A. van Eckeveld-ten Brinke, Delft
  • Mevrouw E. van der Tang, Gouda
  • De heer A.P. Uitbeijerse, Capelle aan den IJssel (voorzitter, afgevaardigde CMR)
  • Mevrouw P.A. van Veluw-van der Tang, Dordrecht (secretaris), pavanveluw@wartburg.nl

Namens de leerlingen:

  • Vacant
  • Vacant

De LMR heeft bij veel onderwerpen die binnen de school spelen inspraak. Zo adviseert de LMR over de begroting en verbouwingen. De LMR moet instemming verlenen bij het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, lessentabellen en het formatieplan (de inzet van personeel). Elk jaar publiceert de LMR een jaarverslag. Daarin kunt u precies terugvinden welke onderwerpen de aandacht kregen van de LMR en welke besluiten genomen zijn. De LMR vergadert in de regel drie of vier keer per jaar. Vergaderdata, agenda en andere activiteiten van de LMR zijn te vinden op het ouderweb.

Contactgegevens:
Secretariaat LMR De Swaef
Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam
Telefoon (010) 480 14 22
E-mail: pavanveluw@wartburg.nl

Panelgesprekken met leerlingen
Als directie willen we graag uit de eerste hand weten wat er leeft onder de leerlingen. Vier keer per jaar gaan de leerlingencoördinatoren met een leerkracht in gesprek met de leerlingen. Uit elke klas is één leerling vertegenwoordigd. De onderwerpen die besproken worden, zijn afhankelijk van wat er op school speelt.