Jaaragenda 2023-2024

 

 

Periode 1

 

 

Augustus

 

21

Jaaropening – Bethelkerk te Ridderkerk (19.30 uur)

22-08 t/m 25-08

Leerjaar 1 t/m 4: Start-/introductieweek – zie informatie per mail

28-08 t/m 01-09Leerjaar 1: Cito
  

September

 

06Leerjaar 1: Herkansing Cito

13

Leerjaar 1 t/m 4: Startgesprekken mentor-ouder(s)-leerling

14Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd - geen lessen
18Schoolfotograaf
19Leerjaar 1 t/m 4: Startgesprekken mentor-ouder(s)-leerling
26Leerjaar 3: Ouderavond over Swaefweek 1 en informatie over het leerjaar
27Leerjaar 2: Ouderavond over Swaefweek 1 en informatie over het leerjaar
28Leerjaar 1: Ouderavond over Swaefweek 1 en informatie over het leerjaar

 

 

Oktober

02 t/m 13

Leerjaar 4: Stage

09 t/m 13Leerjaar 1 t/m 3: Swaefweek 1 - kampdagen / lesvrije dagen

16 t/m 20

Herfstvakantie

24Leerjaar 4: Voorlichtingsmarkt LOB (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding) i.s.m. de Marnix


November

01

Dankdag

07Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
15Leerjaar 4: Voorrondes Skills Talents
20/21Bezoek basisscholen groep 8
21Voorlichtingsavond nieuwe leerlingen
22Vanaf 12.00 uur: Wartburgbrede studiemiddag – geen lessen
22/23Leerjaar 4: Toetsdagen
24Green Friday

 

 

December

6Leerjaar 4: Herkansing toetsdagen
22Kerstbijeenkomsten
25-12 t/m 05-01Kerstvakantie

 

 

Januari

8

Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

17Open middag en avond
18Spreekavond decaan
25Spreekavond decaan
31Klassenoverleggen / cijfercheck: vanaf 12.00 uur geen lessen
31-01 t/m 02-02Leerjaar 4: Toetsdagen

 

Periode 2 
  
Februari 
8Spreekavond decaan
13Leerjaar 1 t/m 4: Mentor-ouder(s)-leerling gesprekken
14Leerjaar 4: Herkansing toetsdagen
19 t/m 23Voorjaarsvakantie
28Leerjaar 1 t/m 4: Mentor-ouder(s)-leerling gesprekken
  

Maart

5Leerjaar 3: Themadag/excursie godsdienst
6Leerjaar 4: Themadag/excursie godsdienst
13Biddag
14Leerjaar 1: Excursies profielvakken
21Vanaf 12.00 uur: Wartburgbrede ontwikkeltijd – geen lessen
28Paasbijeenkomsten
29Goede Vrijdag
  

April

01Tweede Paasdag
03 t/m 05Leerjaar 4: Toetsdagen
10Leerjaar 4: Presentatiemiddag profielwerkstukken
17Leerjaar 4: Herkansing toetsdagen
22 t/m 25Leerjaar 4: Examentraining
26Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd - geen lessen
29-04 t/m 10-05Meivakantie (9 mei Hemelvaartsdag)

 

 

Mei

13Leerjaar 3: Eventuele inhaaldag voor leerlingen met een incompleet PTA profielvak
13 t/m 31Leerjaar 3: Stage
13 t/m 31Leerjaar 4: Afname BB/KB digitaal flexibel examen
14 t/m 23Leerjaar 4: Examens AVO-vakken G/G-PLUS
20Tweede Pinksterdag
30Personeelsstage - geen lessen
  

Juni

12Uitslag examens 1e tijdvak
17 t/m 21Leerjaar 3: CSPE Gemengde leerweg

17 t/m 05-07

Leerjaar 1 en 2: Swaefweken - aangepaste lesweken
24 t/m 28Leerjaar 3: CSPE Kaderberoepsgerichte leerweg
26Kennismakingsmiddag brugklasleerlingen
  

Juli

01 t/m 04Leerjaar 3: CSPE Basisberoepsgerichte leerweg
02Uitslag examens 2e tijdvak
05Leerjaar 1 t/m 3: Sportdag
05Leerjaar 1 t/m 4: Inleveren boeken
08Leerjaar 1 en 2: Inhaaldag leerlingen met openstaand werk
08/09Leerjaar 3: CSPE-inhaalmogelijkheid in geval van ziekte
08Leerjaar 3: Inhaaldag PTA compleet maken
08Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
08Diplomeringsavond Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen
10Rapportenvergaderingen
10Diplomeringsavond Techniek
11Jaarsluiting personeel

15-07 t/m 23-08

Zomervakantie