Jaaragenda locatie De Swaef 2020-2021

Periode 1

 

 

Augustus

 

31

Jaaropening - Eben-Haëzerkerk te Barendrecht

 

 

September

 

01 t/m 04

Leerjaar 1 - Introductieweek

01

Leerjaar 2 - Sportdag

01

Leerjaar 3 - Introductiedag

01

Leerjaar 4 - Introductiedag / stagevoorbereiding

02

Leerjaar 2 – Introductiedag

02

Leerjaar 3 – Sportdag

02

Leerjaar 4 - Stagevoorbereiding

02

Leerjaar 4 - Stage Z&W

03 t/m 18

Leerjaar 4 - Stage

03

Leerjaar 1 - Sportdag

09

Leerjaar 1 - Herkansing Cito (7e en 8e uur)

 

15

Kennismakingsgesprekken leerjaar 1

16

Kennismakingsgesprekken leerjaar 3

16

Leerjaar 1 - Herkansing Cito (7e en 8e uur)

21

Schoolfotograaf

22

Kennismakingsgesprekken leerjaar 1

28

Vanaf 12:00 uur: Ontwikkeltijd - geen lessen

 

 

Oktober

19 t/m 23

Herfstvakantie

30

Tot 12:00 uur: Ontwikkeltijd - geen lessen


November

4

Dankdag

25

Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

 

 

December

7

Leerjaar 4 – Voorlichtingsmarkt vervolgopleidingen

15

Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

21-12 t/m 01-01

Kerstvakantie

 

 

Januari

4

Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

11 t/m 12

Bezoek basisscholen groep 8 

12

Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen

13 t/m 15

Leerjaar 4 - toetsdagen

14

Spreekavond decaan

16

Open dag

20

Leerjaar 4 – Spreekavond decaan

21

Leerjaar 4 – Spreekavond decaan

22

Leerjaar 4 - Herkansing

28

Tot 12:00 uur - Ontwikkeltijd - geen lessen

28

Leerjaar 4 – Spreekavond decaan

 

Periode 2

 

Februari

9

MOL-gesprek leerjaar 1 en 2

10

MOL-gesprek leerjaar 3 en 4

15

Leerjaar 4 - Excursie godsdienst

16

Vanaf 12:00 uur: Ontwikkeltijd - geen lessen

16

MOL-gesprek leerjaar 3 en 4

17

MOL-gesprek leerjaar 1 en 2

18

Leerjaar 1 - Profielexcursies leerjaar 1

22 t/m 26

Voorjaarsvakantie

 

 

Maart

4

Leerjaar 1 - Profielexcursie leerjaar 1 

9

Leerjaar 4 – Toetsdag

10

Biddag

11 t/m 12

Leerjaar 4 – Toetsdagen

18

Gezamenlijke thema avond ouders -Hoornbeeck/Wartburg

18

Leerjaar 4 - Inhaal en herkansingsmoment toetsdagen

19

Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

25

Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

25

Leerjaar 4 - Presentatieavond pws G/G-PLUS

30

Leerjaar 3 - Excursie godsdienst

 

 

April

01

Paasbijeenkomsten

01

Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

02

Goede Vrijdag

05

Tweede Paasdag

06 t/m 23

Leerjaar 4 – Afname BB/KB flexibel digitaal examen

06

MOL-gesprekken leerjaar 2 en 3

14

MOL-gesprekken leerjaar 2 en 3

21

Ouderavond leerjaar 1 profielkeuze

26

Vrije dag

27

Koningsdag

28 t/m 30

Leerjaar 4 - CSPE GL Techniek

 

 

Mei

03 t/m 07

Meivakantie

10 t/m 12

Studiedagen - leerlingen lesvrij

13

Hemelvaartsdag

14

Vrije dag na Hemelvaart

17 t/m 28

 

Leerjaar 1 en 2 - projectweek

 

17 t/m 28

 

Leerjaar 3 - stage

17 t/m 27

Leerjaar 4 - Examens AVO-vakken G/G-PLUS   

17 t/m 28

Leerjaar 4 - CSPE BB/KB Techniek

24

Tweede Pinksterdag

 

 

Juni

02

Tot 12:00 uur - Ontwikkeltijd - geen lessen

04

Gala

15

Leerjaar 3 - Veldwerkdag biologie

17

Leerjaar 4 – Inleveren boeken / feestelijke bijeenkomst geslaagden

21 t/m 07 juli

 

Leerjaar 3 - CSPE E&O en Z&W

 

23

 

Kennismakingsmiddag brugklasleerlingen

 

Juli

05

Diploma-uitreiking Zorg & Welzijn

07

Diploma-uitreiking Economie & Ondernemen en Techniek

08

Inleveren boeken leerjaar 1, 2 en 3 en herkansers leerjaar 4

09

Jaarsluiting met de mentor / sportdag leerjaar 1, 2 en 3

12

Inhaaldag leerlingen met openstaand werk

 

13

Tot 12:00 uur - Ontwikkeltijd - geen lessen

13

Rapportenvergaderingen

15 t/m 16 

Jaarsluiting personeel

19-07 t/m 27-08

Zomervakantie