Jaaragenda 2021-2022

 

Periode 1

 

 

Augustus

 

30

Jaaropening – Singelkerk te Ridderkerk (19.30 uur)

31-08 t/m 03-09

Start-/introductieweek – zie informatie per mail

  

September

 

09

Leerjaar 2 – Ouderavond ‘No Apologies’

15Leerjaar 1 –  Herkansing Cito
20Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
21Schoolfotograaf
22Leerjaar 1 en 3: Kennismakingsgesprekken mentor-ouder(s)-leerling
28Leerjaar 1 en 3: Kennismakingsgesprekken mentor-ouder(s)-leerling

 

 

Oktober

04 t/m 15

Leerjaar 4 - stage

07

Vergadering LMR (LocatieMedezeggenschapsRaad)

18 t/m 22

Herfstvakantie

  


November

02

Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

03Dankdag
24Vanaf 12.00 uur: Wartburgbrede studiemiddag – geen lessen

 

 

December

22Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
24Kerstbijeenkomsten
27-12 t/m 07-01Kerstvakantie

 

 

Januari

10

Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

18Online voorlichtings- / open avond groep 8-leerlingen en ouders
19 t/m 21Leerjaar 4 – Toetsdagen
20Spreekavond decaan
26Inleveren herkansingsformulier toetsdagen
26Spreekavond decaan
27Herkansing toetsdagen
27Vergadering LMR (LocatieMedezeggenschapsRaad)

 

Februari

03/04/07Rapportuitreiking
03Spreekavond decaan
04Leerjaar 4 – Sportoriëntatie – wintersport Sauerland

 

 

Periode 2 
09Leerjaar 1 t/m 4: Mentor-ouder(s)-leerling gesprekken
11Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
14Leerjaar 4 – Excursie godsdienst (Jodendom)
15Leerjaar 1 t/m 4: Mentor-ouder(s)-leerling gesprekken
24Leerjaar 1 – Excursies profielvakken
28-02 t/m 04-03Voorjaarsvakantie
  

Maart

07 t/m 11

Leerjaar 2 – Cito

09Biddag
10Leerjaar 1 – Excursies profielvakken
16 t/m 18Leerjaar 4 – Toetsdagen
23Leerjaar 4 – Inleveren herkansingsformulier
24Vanaf 12.00 uur: Wartburgbrede ontwikkeltijd – geen lessen
29Leerjaar 3 – Excursie godsdienst (Jodendom)
30Leerjaar 4 – Inhaal- en herkansingsmoment toetsdagen
  

April

08

Leerjaar 2 – Excursies profielvakken

14Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
15Goede Vrijdag
18Tweede Paasdag
20Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
26Leerjaar 1 – Ouderavond profielkeuze
27Koningsdag
28/29Leerlingen vrij

 

 

Mei

02 t/m 06

Meivakantie

09 t/m 25Leerjaar 3 – Stage
09 t/m 25Leerjaar 4 – Afname BB/KB digitaal flexibel examen
12Vergadering LMR (LocatieMedezeggenschapsRaad)
13Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
12 t/m 23Leerjaar 4 – Examens AVO-vakken G/G-PLUS
25Personeelsstage - leerlingen vrij
26/27Hemelvaartsdag + extra vrije dag
30/31Leerjaar 1 - Cito
  

Juni

01Leerjaar 3 - Veldwerkdag
01 t/m 10Leerjaar 1 - Cito

06

Tweede Pinksterdag

07Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
08Kennismakingsmiddag brugklasleerlingen
09Vergadering LMR (LocatieMedezeggenschapsRaad)
13-06 t/m 01-07Leerjaar 1 en 2 – Aangepaste lesweken (projectweken)
13 t/m 17Leerjaar 3 – CSPE G(-PLUS)

20 t/m 24

Leerjaar 3 – CSPE B/K

27 t/m 30Leerjaar 3 – CSPE – uitloop
27Diplomeringsavond Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen
29Diplomeringsavond Techniek
30Leerjaar 1 t/m 4 – Inleveren boeken
  

Juli

01

Leerjaar 1 t/m 3 – Sportdag

04Inhaaldag leerlingen met openstaand werk
05Rapportenvergaderingen
06Personeelsreis
07Jaarsluiting personeel

11-07 t/m 19-08

Zomervakantie