Jaaragenda 2022-2023

 

Periode 1

 

 

Augustus

 

22

Jaaropening – Chr.Ger. Kerk te Barendrecht (19.30 uur)

23-08 t/m 26-08

Start-/introductieweek – zie informatie per mail

24-08 t/m 26-08Leerjaar 1 - Cito
31Leerjaar 1 - Herkansing Cito
  

September

 

13/14

Leerjaar 1 t/m 4: Startgesprekken mentor-ouder(s)-leerling

19Schoolfotograaf
27Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

 

 

Oktober

10 t/m 21

Leerjaar 4 - stage

17 t/m 21Leerjaar 1 t/m 3 - kampdagen / lesvrije dagen

24 t/m 28

Herfstvakantie

31Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
  


November

02

Dankdag

07Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
14/15Bezoek basisscholen groep 8
16Open middag en avond
23Vanaf 12.00 uur: Wartburgbrede studiemiddag – geen lessen
30Leerjaar 4: Skills Talents voorrondes / ouders welkom / afsluiting met maaltijd

 

 

December

6Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
13Leerjaar 4: Voorlichtingsmarkt LOB (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding)
23Kerstbijeenkomsten
26-12 t/m 06-01Kerstvakantie

 

 

Januari

9

Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen

11 t/m 13Leerjaar 4 – Toetsdagen
17Voorlichtingsavond groep 8
18Leerjaar 4: Inleveren herkansingsformulier toetsdagen
19Spreekavond decaan
20Leerjaar 4: Herkansing toetsdagen
23 t/m 27LO2-leerlingen: wintersport
26Spreekavond decaan

 

Periode 2 
  
Februari 
1Klassenoverleggen / cijfercheck: vanaf 12.00 uur geen lessen
2Spreekavond decaan
3Tot 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
15Leerjaar 1 t/m 4: Mentor-ouder(s)-leerling gesprekken
21Leerjaar 1 t/m 4: Mentor-ouder(s)-leerling gesprekken
27-02 t/m 03-03Voorjaarsvakantie
  

Maart

08Biddag
16Leerjaar 1 – Excursies profielvakken
15 t/m 17Leerjaar 4 – Toetsdagen
23Vanaf 12.00 uur: Wartburgbrede ontwikkeltijd – geen lessen
28Leerjaar 3 – Excursie godsdienst (Jodendom)
29Leerjaar 4 – Excursie godsdienst (Jodendom)
  

April

05

Leerjaar 4 – Presentatiemiddag profielwerkstukken

06Paasbijeenkomsten
06Vanaf 12.00 uur: Ontwikkeltijd – geen lessen
07Goede Vrijdag
10Tweede Paasdag
18Leerjaar 1 – Ouderavond profielkeuze
24 t/m 26Personeelsstage en studiedagen personeel - leerlingen vrij
27Koningsdag
28Leerlingen vrij

 

 

Mei

01 t/m 05

Meivakantie

08 t/m 26Leerjaar 3 – Stage
08 t/m 26Leerjaar 4 – Afname BB/KB digitaal flexibel examen
11 t/m 24Leerjaar 4 – Examens AVO-vakken G/G-PLUS
18/19Hemelvaartsdag + extra vrije dag
29Tweede Pinksterdag
  

Juni

01/02Bezoek basisscholen groep 7
07Leerjaar 3 - Veldwerkdag biologie
12 t/m 16Leerjaar 3 - CSPE Basisklassen

14

Bekendmaking normen - examenuitslag 1e tijdvak

15Tot 12.00 uur - Ontwikkeltijd – geen lessen
21Kennismakingsmiddag brugklasleerlingen
19 t/m 22Leerjaar 4 - 2e tijdvak examens (herkansingen)
19 t/m 23Leerjaar 3 - CSPE Kaderklassen
19 t/m 30Leerjaar 1 en 2 – Aangepaste lesweken

26 t/m 30

Leerjaar 3 – CSPE Gemengde leerweg

28Vanaf 12.00 uur - Ontwikkeltijd – geen lessen
30Leerjaar 1 t/m 4 – Inleveren boeken
  

Juli

03/04Leerjaar 3 – CSPE – uitloop / herkansing
03Leerjaar 1 t/m 3 - Sportdag
03Diplomeringsavond Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen (incl. G(-PLUS))
04Inhaaldag leerlingen met openstaand werk
05Rapportenvergaderingen
05Diplomeringsavond Techniek (incl. G(-PLUS))
06Jaarsluiting personeel
07Inhaaldag zieke leerlingen voor compleet PTA

10-07 t/m 18-08

Zomervakantie