Jaaragenda 2023-2024

Periode 1

 

Augustus

 

21

22

23

Opening schooljaar in de Eben Haëzerkerk te Alblasserdam

Introductie brugklassen, 3 mavo, 4 havo en 4 vwo

Eerste lesdag, introductie overige klassen

  

September

 

5

6

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Ouderavond 4 havo

Ouderavond 4 havo

ouderavond 4 vwo

Voorlichting werkweken, ouderavond 5 havo

Ouderavond klas 1

Ouderavond 6 vwo

Ouderavond 3 mavo

Studiedag personeel, leerlingen vrij

Ouderavond 4 mavo

Ouderavond 3 havo

Ouderavond 3 vwo en 3 tto

  

Oktober

 

5

6

9 t/m 13

9 t/m 13

9 t/m 13

9 t/m 13

16 t/m 20

Ouderavond klas 2

Ontwikkeldag personeel, leerlingen vrij, strafmorgen

Bresweek onderbouw

Toetsweek 1: examenklassen

LOB-week 5 vwo

Werkweek: 3 mavo, 4 havo, 4 vwo.

Herfstvakantie

 

 

November

 

1

2

2

2 en 3

2 en 3

2 en 3

3

16

21

22

27

Dankdag

Literatuurdag 5 havo en 6 vwo

Ontdeklessen leerlingen groep 8

Toetsdagen onderbouw en 3 mavo;

PWS-dagen 4 mavo

Bresdagen 4 havo, 4 vwo, 5 vwo, 5 havo, 6 vwo

Themamorgen 6 vwo

Herkansingen examenklassen, leerlingbespreking, leerlingen vrij

Spreekuuravond

Ontwikkeldag personeel, leerlingen vrij, strafmorgen

Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklassers (vanaf 19.45 uur)

  

December

 

13

14

14

15

15 t/m  22

19 t/m  23

19 t/m  23

25-12 t/m 05-01

Kerstbijeenkomst bovenbouw

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf het 5e uur vrij

Studieverlof examenklassen

Kerstbijeenkomst onderbouw

Toetsweek 1: 4 havo, 4 vwo, 5 vwo, toetsweek 2: examenklassen

Bresweek onderbouw

Stageweek 3 mavo

Kerstvakantie

 

 

Januari

 

8

26

30

31

Ontwikkeltijd (ochtend) personeel, leerlingen t/m 4e uur vrij

Open avond (7e en 8e uur vervalt)

Presentatieavond profielwerkstuk 4 mavo

Rapportenvergaderingen, leerlingen vrij, inhaaltoetsen en herkansingen bovenbouw

  

Periode 2

 

 

 

Februari

 

1

7

8

8

9

12 t/m 16

12 t/m 16

12 t/m 16

19-02 t/m 23-02

Uitreiking rapporten

Spreekuuravond

Ontwikkeltijd (ochtend) personeel, leerlingen t/m het 4e uur vrij, strafmorgen

Tto-avond nieuwe lichting

Studieverlof examenklassen

Stageweek: 4 havo en 5 vwo

Bresweek 4 vwo

Toetsweek 3: examenklassen

Voorjaarsvakantie

 

 

Maart

 

7 en 8

12

13

14

20

21

22

23 t/m 28

25

26

26-03 t/m 05-04

29-03 t/m 06-04

29-03 t/m 06-04

29-03 t/m 06-04

28

29

Schoolfotografie

Themamorgen 5 havo en 6 vwo, Presentatie profielwerkstuk 5 havo en 6 vwo

Biddag

Themadag 4 mavo

Herkansingen examenklassen

Paasbijeenkomsten

Laatste lesdag examenklassen

3tto-reizen

Studieverlof examenklassen

Wartburgbrede scholing (ochtend) personeel, leerlingen t/m het 4e uur vrij

Bresweek onderbouw

Toetsweek 2: 4 havo, 4 vwo, 5 vwo

Toetsweek 4: examenklassen

Toetsweek 1: 3 mavo

Outdoordag 3 mavo

Goede Vrijdag

  

April

 

1

8 t/m 19

8 t/m 19

19

22 t/m 25

23

26

29-04 t/m 03-05

Tweede Paasdag

Examentraining examenklassen

CPE handvaardigheid 4 mavo

Herkansingen examenklassen

Studieverlof examenklassen

Instructiebijeenkomsten + groepsfoto’s examenklassen

Afscheidsdag 4 mavo, 5 havo, 6 vwo

Meivakantie

 

 

Mei

6 t/m 7

8 t/m 10

13

14 t/m 29

15

20

28

29

30

Ontwikkeldagen personeel, leerlingen vrij

Vrije dagen en Hemelvaartsdag

Studieverlof examenklassen

Eindexamens

Selectiemiddag tto

Tweede Pinksterdag

Welkomstgesprekken

Ouderavond 1to

Welkomstgesprekken

 

 

Juni

 

12

12

13

18 t/m 25

19

27

28-06 t/m 04-07

28-06 t/m 04-07

28-06 t/m 04-07

Examenuitslag 1e tijdvak

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf 5e uur vrij, strafmiddag

Boeken inleveren examenklassen

Centraal examen 2e tijdvak

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen

Studieverlof

Eindtoetsen onderbouw

Toetsweek 2: 3 mavo

Toetsweek 4: 4 havo, 4 vwo, 5 vwo

 

 

Juli

 

1

2

3

4

4

5

11

12

15-07 t/m 23-08

Diploma-uitreiking 4 mavo

Uitslag 2e tijdvak

Diploma-uitreiking 6 vwo

Excursie Canterbury: 1 tto, 2 mavo, excursie Londen: 2 en 3 havo VeTO

Diploma-uitreiking 5 havo

Jaarsluiting, boeken inleveren, inhaaltoetsen onderbouw

Spreekuur schoolleiding

Revisievergadering

Zomervakantie