Jaaragenda 2021-2022

Periode 1

 

Augustus

 

30

31

Opening schooljaar in de Petrakerk te Hendrik-Ido-Ambacht

Introductie brugklassen

  

September

 

1

8

14

15

21

22

23

27

29

28

Eerste lesdag

Voorlichting werkweken (onder voorbehoud)

Ouderavond 4-havo

Ouderavond 4-havo

Ouderavond 1-mavo

Ouderavond 5-havo

Ouderavond 4-vwo

Ouderavond 6-vwo

Ouderavond 5-havo

Ouderavond 3-mavo

  

Oktober

 

5

6

7

8

11 t/m 15

11 t/m 15

11 t/m 15

11 t/m 15

18 t/m 22

26

27

Ouderavond 4-mavo

Ouderavond 1a, 1ato en 1gto

Ouderavond 1-havo

studieverlof examenklassen

Toetsweek 1: 4-mavo, 5-havo, 6-vwo.

LOB-week 5-vwo

Bresweek onderbouw

Toetsweek: 3-mavo, 4-havo, 4-vwo.

Herfstvakantie

Ouderavond 3-havo

Ouderavond 3-vwo, 3ato, 3gto

 

 

November

 

3

4 en 5

4 en 5

17

17

24

25

Dankdag

Toetsdagen onderbouw, 3-mavo; SWS-dagen 4-mavo

Bresdagen 4-havo, 4-vwo, 5-vwo, 5-havo, 6-vwo

Leerlingbespreking, leerlingen vrij

herkansingen examenklassen

Informatiemarkt OSB (onder voorbehoud)

Spreekuuravond

  

December

 

8

17

20 t/m  24

20 t/m  24

20 t/m  24

27-12 t/m 07-01

Ouderavond No Apologies (klas 2)

Studieverlof examenklassen

Bresweek onderbouw

Stageweek 3-mavo

Toetsweek 2: 4-havo, 4-vwo, 5-vwo, examenklassen.

Kerstvakantie

 

 

Januari

 

31

Voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe brugklassers (vanaf 19:45 uur)

  

Periode 2

 

 

 

Februari

 

2

3

4

8

9

17

18

21 t/m 25

21 t/m 25

21 t/m 25

26-02 t/m 04-03

Ontwikkeltijd personeel, leerlingen vrij, herkansingen en inhaaltoetsen

Rapportvergadering, leerlingen vrij

Uitreiking rapporten, Open avond

Presentatieavond PWS 4-mavo

Spreekuuravond

Tto-avond nieuwe lichting

Studieverlof examenklassen

Stageweek 4-havo, 5-vwo

Bresweek 4-vwo

Toetsweek 3: 4-mavo, 5-havo, 6-vwo

Voorjaarsvakantie

 

 

Maart

 

7

8

9

16, 17

23

24

25

30

31-03 t/m 08-04

31-03 t/m 08-04

31-03 t/m 08-04

31-03 t/m 08-04

31-03 t/m 08-04

Themamorgen 5-havo, 6-vwo

themadag 4-mavo; Presentatie PWS 5-havo, 6-vwo

Biddag

Schoolfofograaf

Techniekavond

Wartburgbrede scholing, leerlingen 's middags vrij

Ontwikkeltijd; leerlingen vrij; herkansingen examenklassen

Ontwikkeltijd; studieverlof leerlingen

Bresweek onderbouw

3-tto reizen

Toetsweek 3: 4-havo, 4-vwo, 5-vwo

Toetsweek 4: examenklassen

Toetsweek 1: 3-mavo

  

April

 

11 t/m 22

11 t/m 22

15

18

19 t/m 23

25

26

27

28

29

Examentraining examenklassen

CPE handvaardigheid 4-mavo

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

werkweken (onder voorbehoud)

(Online) examenInstructie 

Afscheidsdag 4-mavo, 5-havo, 6-vwo

Koningsdag

vrije dag na Koningsdag

Ontwikkeltijd personeel, leerlingen vrij

 

 

Mei

2 t/m 6

9 t/m 14

9 t/m 11

12 t/m 25

25

26, 27

31

Meivakantie

werkweek 5-vwo (onder voorbehoud)

Studieverlof examenklassen

Eindexamens

Intakegesprekken tto

Hemelvaartsdag en dag erna

Welkomstgesprekken

 

 

Juni

 

2

6

8

8

9

20 t/m 23

22

23

24 t/m 30

24 t/m 30

24 t/m 30

Welkomstgesprekken

Tweede Pinksterdag

Examenuitslag 1e tijdvak

Ouderavond 1-tto

Boeken inleveren examenklassen

Centraal examen 2e tijdvak

Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen

Studieverlof

Eindtoetsen onderbouw

Toetsweek 2: 3-mavo

Toetsweek 4: 4-havo, 4-vwo, 5-vwo

 

 

Juli

 

1

1

1

4

6

7

8

11-07 t/m 21-08

Inhaaltoetsen, jaarsluiting, boeken inleveren

Examenuitslag 2e tijdvak

Diploma-uitreiking 6-vwo

Diploma-uitreiking 4-mavo

Diploma-uitreiking 5-havo

Spreekuur schoolleiding

Revisievergadering

Zomervakantie