Jaaragenda 2022-2023

Periode 1

 

Augustus

 

22

23

24

26 

Opening schooljaar in de Petrakerk te Hendrik-Ido-Ambacht

Introductie brugklassen, 3 mavo, 4 havo en 4 vwo

Eerste lesdag, introductie overige klassen

Schoolfotografie absenten brugklassers en instroom

  

September

 

6

7

13

13

14

15

20

21

22

27

28

Ouderavond 4 havo

Ouderavond 4 havo

Ontwikkeltijd personeel, leerlingen 1e t/m 4e uur vrij

Ouderavond 4 vwo

Ouderavond 5 havo

Ouderavond 1 mavo

Ouderavond 6 vwo

Voorlichting werkweken, ouderavond 3 mavo

Ouderavond 1 havo

Ouderavond 4 mavo

Ouderavond 1 vwo, 1ato, 1gto

  

Oktober

 

11

12

13

14

17 t/m 21

17 t/m 21

17 t/m 21

17 t/m 21

24 t/m 28

31-10 t/m 01-11

Ouderavond 3 havo

Ouderavond 3 vwo, 3tto

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf 5e lesuur vrij

studieverlof examenklassen

Toetsweek 1: 4 mavo, 5 havo, 6 vwo.

LOB-week 5 vwo

Bresweek onderbouw

Werkweek: 3 mavo, 4 havo, 4 vwo.

Herfstvakantie

Tweedaagse personeel, leerlingen vrij

 

 

November

 

2

3

3 en 4

3 en 4

10

16

17

23

30

Dankdag

Ontdeklessen leerlingen groep 8

Toetsdagen onderbouw, 3 mavo; PWS-dagen 4 mavo

Bresdagen 4 havo, 4 vwo, 5 vwo, 5 havo, 6 vwo

Ontwikkeltijd (ochtend) personeel, leerlingen t/m 4e uur vrij

Informatiemarkt OSB

Herkansingen examenklassen, leerlingbespreking, leerlingen vrij

Wartburgbrede scholing, leerlingen vanaf 6e uur vrij

Spreekuuravond

  

December

 

7

7

14

15

16

16 t/m  23

19 t/m  23

19 t/m  23

26-12 t/m 06-01

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf het 6e uur vrij

Ouderavond No Apologies (klas 2)

Kerstbijeenkomst bovenbouw

Studieverlof examenklassen

Kerstbijeenkomst onderbouw

Toetsweek 1: 4 havo, 4 vwo, 5 vwo, toetsweek 2: examenklassen

Bresweek onderbouw

Stageweek 3 mavo

Kerstvakantie

 

 

Januari

 

9

23

25

25

27

Ontwikkeltijd (ochtend) personeel, leerlingen t/m 4e uur vrij

Voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe brugklassers (vanaf 19:45 uur)

Rapportvergaderingen, leerlingen vrij

inhaaltoetsen & herkansingen bovenbouw

Uitreiking rapporten, Open avond (7e en 8e uur vervalt)

  

Periode 2

 

 

 

Februari

 

2

7

9

17

20 t/m 24

20 t/m 24

20 t/m 24

27-02 t/m 03-03

Spreekuuravond

Presentatieavond profielwerkstuk 4 mavo

Tto-avond nieuwe lichting

Studieverlof examenklassen

Stageweek: 4 havo, 5 vwo

Bresweek 4 vwo

Toetsweek 3: 4 mavo, 5 havo, 6 vwo

Voorjaarsvakantie

 

 

Maart

 

6

7

8

9, 10

15

17

22

23

28

28

27 t/m 31

29-03 t/m 06-04

29-03 t/m 06-04

29-03 t/m 06-04

29-03 t/m 06-04

31

Themamorgen 5 havo, themadag 4 mavo

Presentatie profielwerkstuk 5 havo, 6 vwo

Biddag

Schoolfotograaf

Techniekavond

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf 5e uur vrij

Herkansingen examenklassen

Wartburgbrede scholing, leerlingen vanaf 5e uur vrij

Paasbijeenkomsten, ontwikkeltijd personeel, leerlingen vanaf 6e uur vrij

Studieverlof examenklassen

3 tto reizen

Bresweek onderbouw

Toetsweek 2: 4 havo, 4 vwo, 5 vwo

Toetsweek 4: examenklassen

Toetsweek 1: 3 mavo

Outdoordag 3 mavo

  

April

 

7

10

11 t/m 21

11 t/m 21

21

21

24

25

27

28

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

Examentraining examenklassen

CPE handvaardigheid 4 mavo

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf 5e uur vrij

Herkansingen examenklassen

Instructiebijeenkomsten + groepsfoto’s examenklassen

Afscheidsdag 4 mavo, 5 havo, 6 vwo

Koningsdag

vrije dag na Koningsdag

 

 

Mei

1 t/m 5

10

10

8 t/m 10

11 t/m 30

17

18, 19

29

30

31

Meivakantie

Leerlingbespreking, leerlingen vrij

Inhaaltoetsen: 3 mavo, 4 havo, 4 vwo, 5 vwo

Studieverlof examenklassen

Eindexamens

Intakegesprekken tto

Hemelvaartsdag en dag erna

Tweede Pinksterdag

Welkomstgesprekken
Ouderavond 1 tto

 

 

Juni

 

1

5

14

14

15

19 t/m 22

21

22

23 t/m 29

23 t/m 29

23 t/m 29

29

30

30

Welkomstgesprekken

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf 5e uur vrij

Examenuitslag 1e tijdvak, 

Ontwikkeltijd (middag) personeel, leerlingen vanaf 6e uur vrij

Boeken inleveren examenklassen

Centraal examen 2e tijdvak

Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen

Studieverlof

Eindtoetsen onderbouw

Toetsweek 2: 3 mavo

Toetsweek 4: 4 havo, 4 vwo, 5 vwo

Excursie Canterbury: 1 tto, 2 mavo, excursie Londen: 2 en 3 havo VeTO

Jaarsluiting, boeken inleveren, inhaaltoetsen onderbouw

Uitslag 2 tijdvak

 

 

Juli

 

3

5

6

6

7

10-07 t/m 18-08

Diploma-uitreiking 4 mavo

Diploma-uitreiking 5 havo

Diploma-uitreiking 6 vwo

Spreekuur schoolleiding

Revisievergadering

Zomervakantie