Jaaragenda 2023-2024

Periode 1

 

Augustus

21Opening schooljaar in de Julianakerk te Dordrecht

22

Introductiedag

22 t/m 25Introductiedagen PrO-1

 

 

September

 

12Informatieavond ouders PrO-3 en PrO-4

12

Kennismakingsavond ouders PrO-1, informatieavond ouders PrO-2

25 t/m 29

Uitwisseling vanuit Boedapest (Hongarije)

26Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

28

Voorlichtingsavond ouders 4vmbo-bk/gt

28Excursie Europees Parlement 3vmbo-gt
  

Oktober

02 en 03

Themadagen PrO

05

Kennismakingsavond voor de ouders van brugklasleerlingen

09 en 10

Profielwerkstuk 4vmbo-gt

09 t/m 11Werkweek PrO-2
09 t/m 13Maatschappelijke stage 4vmbo-bk/gt
09 t/m 13Werkweek Weiskirchen 3vmbo-bk/gt

09 t/m 13

Activiteitenweek I

10

Schoolavond ‘Israël – 75 jaar’

11 t/m 13Maatschappelijke stage 4vmbo-gt
11Oriëntatiemiddag 2vmbo-bk op locatie De Swaef

16 t/m 20

Herfstvakantie

26

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

30-10 t/m 03-11Toetsweek Nieuwsbegrip PrO
31Voorlichtingsavond ouders 3havo en 3vwo
  

November

30-10 t/m 03-11

Toetsweek Nieuwsbegrip PrO

01

Dankdag

02 t/m 10

Tentamenperiode I 4vmbo-bk/gt

 


 

Periode 2

 

 

14

Rapportenvergaderingen, leerlingenbesprekingen PrO: leerlingen vrij

16

Voorlichtingsavond ouders 2vmbo-bk/gt

17

Rapportenuitreiking

22

Inhaaltoetsen

22

Ontdekmorgen leerlingen groep 8

22

Onderwijsontwikkeling: leerlingen vrij

23Herkansing tentamenperiode I 4vmbo-bk/gt
23Voorlichtingsavond ouders 3vmbo-bk/gt

28

Contactavond (incl. PrO-bovenbouw)

  

December

06

Herfstdiner 3vmbo-bk

11 t/m 15Uitwisseling naar Boedapest (Hongarije)
12Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen

20

Kerstbijeenkomst PrO

22Kerst-/eindejaarsbijeenkomsten

25-12 t/m 06-01

Kerstvakantie

 

 

Januari 

25-12 t/m 05-01

Kerstvakantie

19 t/m 26

Tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt

 

 

Periode 3

 

  
19 t/m 26Tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt
26Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
27Open dag

30

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

31Inhaaltoetsen
31Rapportenvergaderingen, leerlingen (excl. PrO) vrij
  

Februari

02

Rapportenuitreiking

05 t/m 09

Snuffelstage PrO-2

06Presentaties profielwerkstukken 4vmbo-gt

13

Contactavond (incl. PrO-onderbouw)

15

Herkansing tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt

16

Bezinningsdag 4vmbo-bk/gt

19 t/m 23

Voorjaarsvakantie 

26Bezinningsdag personeel, leerlingen vrij

 

 

Maart

11 en 12

Themadagen PrO

13

Biddag

21

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

22 t/m 28

Tentamenperiode I 3vmbo-bk/gt

28

Paasbijeenkomsten

29Goede Vrijdag

 

 

 

April

 
01Tweede Paasdag
03 en 05Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P
04Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P
  

Periode 4

 
  

April

08

Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P

08 t/m 17Tentamenperiode III 4vmbo-bk/gt

09

Inhaaltoetsen

09Rapportenvergaderingen, leerlingenbespreking PrO, leerlingen vrij
10Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P
10 t/m 19Stage 3vmbo-bk/gt
12Rapportenuitreiking
15 t/m 19Excursieweek overige klassen (excl. PrO)
15 t/m 19Snuffelstage PrO-2
15 t/m 19Werkweek PrO-3
18Praktijkexamen 4vmbo-gt D&P
18 en 19Inhaaldag PTA 4vmbo-bk/gt
19 t/m 23Praktijkexamen 4vmbo-gt tekenen
22 t/m 26Examentraining 4vmbo-bk/gt
23Contactvond
25Herkansing tentamenperiode I 3vmbo-bk/gt
25Afscheidsavond 4vmbo-bk/gt
29-04 t/m 10-05Meivakantie
  

Mei

29-04 t/m 10-05

Meivakantie

13

Examentraining (facultatief) 4vmbo-gt

13 t/m 29Centraal examen 1e tijdvak
20Tweede Pinksterdag
24Stage 3vmbo-bk
27 en 28Contactavond PrO
30-05 t/m 07-06Citotoetsen klas 1 en 3
31Stage 3vmbo-bk
  

Juni

30-05 t/m 07-06

Citotoetsen klas 1 en 3

07

Stage 3vmbo-bk

10 t/m 14Toetsweek Nieuwsbegrip PrO
11Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
11 t/m 14Werkweek PrO-4
12Uitslag centraal examen 1e tijdvak
14Stage 3vmbo-bk
14Marnix-muziekavond
17 t/m 20Centraal examen 2e tijdvak
17 t/m 21Snuffelstage PrO-2
19Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
20-06 t/m 01-07Tentamenperiode II 3vmbo-bk/gt
21Stage 3vmbo-bk
24-06 t/m 05-07Toets- en activiteitenweek klas 1 t/m 3
25Sportdag PrO
26Studieverlof leerlingen
28Uitslag centraal examen 2 e tijdvak
28Stage 3vmbo-bk
  

Juli

02

Vergaderingen eindrapport

03Outdoordag 3vmbo-gt
04Outdoordag 3vmbo-bk
04Diploma-uitreiking PrO
05Laatste lesmorgen PrO
08Inhaalmorgen toetsweek klas 1 t/m 3
08Diploma-uitreiking 4vmbo-bk
08Vergaderingen eindrapport
09Inzien toetsen
09Vergaderingen eindrapport
10Inleveren schoolboeken, uitreiking eindrapport, jaarsluiting
11Spreekuur n.a.v. eindrapport
11Diploma-uitreiking 4vmbo-gt
12Revisievergadering
15-07 t/m 23-08Zomervakantie