Jaaragenda 2021-2022

Periode 1

 

Augustus

30Opening schooljaar in de Julianakerk te Dordrecht

31

Introductiedag

31-08 t/m 03-09Introductiedagen PrO-1

 

 

September

 

31-08 t/m 03-09Introductiedagen PrO-1

09

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

21

Kennismakingsavond ouders PrO-1, informatieavond ouders PrO-2

27Informatieavond ouders PrO-3 en PrO-4

 

 

Oktober

05

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

07

Kennismakingsavond voor de ouders van brugklasleerlingen

11 en 12

Themadagen PrO

14

Voorlichtingsavond ouders 4vmbo-bk/gt

18 t/m 22Herfstvakantie

25 t/m 29

Maatschappelijke stage 4vmbo-bk/gt

25 t/m 29

Werkweek Weiskirchen 3vmbo-gt

25 t/m 29

Stage 3vmbo-bk

25 t/m 29

Activiteitenweek I

26Oriëntatiemiddag 2vmbo-bk op locatie De Swaef
  

November

01 t/m 05

Toetsweek Nieuwsbegrip PrO

02

Voorlichtingsavond ouders 3havo en vwo

03

Dankdag

04 t/m 10

Tentamenperiode I 4vmbo-bk

04 t/m 11

Tentamenperiode I 4vmbo-gt

11Voorlichtingsavond 2vmbo-bk/gt
 


 

Periode 2

 

 

16

Rapportenvergaderingen, leerlingen (excl. PrO) vrij

18

Voorlichtingsavond ouders 3vmbo-bk/gt

19

Rapportenuitreiking

23

Opvoedingsondersteuningsavond

24

Inhaaltoetsen

24

Ontdekmorgen leerlingen groep 8

24

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s morgens vrij

30

Contactavond (incl. PrO-bovenbouw)

  

December

02

Herkansing tentamenperiode I 4vmbo-bk/gt 

08

Herfstdiner 3vmbo-bk

22

Kerstbijeenkomst PrO

24Kerst-/eindejaarsbijeenkomsten

27-12 t/m 07-01

Kerstvakantie

 

 

Januari 

27-12 t/m 07-01

Kerstvakantie

10

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s morgens vrij

21 t/m 28

Tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt

 

 

Periode 3

 

  
25Voorlichtingsavond voor de ouders van nieuwe brugklasleerlingen
28Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
29Open dag

 

 

Februari

01

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

02

Rapportenvergaderingen, leerlingen (excl. PrO) vrij

04

Rapportenuitreiking

07 t/m 11

Snuffelstage PrO-2

15

Contactavond (incl. PrO-onderbouw)

17

Herkansing tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt

25

Bezinningsdag 4vmbo-bk/gt

28-02 t/m 04-03

Voorjaarsvakantie 

 

 

Maart

28-02 t/m 04-03

Voorjaarsvakantie 

07 en 08

Themadagen PrO

09

Biddag

10

Presentaties profielwerkstukken 4vmbo-gt

17

Groot Leerpark Dictee

21 t/m 25

Tentamenperiode I 3vmbo-bk/gt

24

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

28 en 29

Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P

 

 

Periode 4 
  

April

04
04 en 05

04 en 05
04 t/m 08
04 t/m 08
06
06
07
07 t/m 19
08

08
11 t/m 14
11 t/m 14
11 t/m 19
12 t/m 14
15
18

19
19 en 20
19 t/m 22 
20
22
25 en 26
27
28

29

Praktijkexamen 4vmbo-gt tekenen
Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P

Examentraining 4vmbo-bk/gt
Snuffelstage PrO-2
Uitwisseling vanuit Katowice (Polen)
Rapportenvergaderingen, leerlingen (excl. PrO) vrij
Schoolavond ‘Bevrijding’
Herkansing tentamenperiode I 3vmbo-bk/gt
Tentamenperiode III 4vmbo-bk/gt
Praktijkexamen 4vmbo-gt D&P

Rapportenuitreiking
Stage 3vmbo-gt
Werkweek 3vmbo-bk
Excursieweek overige klassen (excl. PrO)
Praktijkexamen 4vmbo-gt D&P
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

Contactavond
Praktijkexamen 4vmbo-gt tekenen
Stage 3vmbo-bk/gt
Inhaaldag PTA 4vmbo-bk/gt
Afscheidsdag/outdoordag 4vmbo-bk/gt
Bezinningsdagen personeel, leerlingen vrij
Koningsdag
Vrije dag

Onderwijsontwikkeling; leerlingen vrij

 

 

Mei

02 t/m 06
09 t/m 11
12 t/m 24

16 t/m 20
23 t/m 25
26
27

30 en 31
30-05 t/m 03-06

Meivakantie
Examentraining 4vmbo-bk/gt
Centraal examen 1e tijdvak

Uitwisseling naar Katowice (Polen)
J/M week PrO-2
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Contactavonden PrO
Toetsweek Nieuwsbegrip PrO

 

 

Juni

30-05 t/m 03-06

03

03

06

07 t/m 10

10

13 t/m 17

15

15

16 t/m 27

20 t/m 28

20 t/m 22

20

21

22

22-06 t/m 01-07

28-06

28-06

29-06

30-06

Toetsweek Nieuwsbegrip PrO
Pinksterbijeenkomsten
Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
Tweede Pinksterdag
Werkweek PrO-bovenbouw
Marnix-muziekavond
Snuffelstage PrO-2
Uitslag centraal examen 1e tijdvak
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
Tentamenperiode II 3vmbo-gt
Tentamenperiode II 3vmbo-bk
Centraal examen 2e tijdvak

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
Studieverlof leerlingen
Sportdag PrO
Toets- en activiteitenweek klas 1 t/m 3
Outdoordag 3vmbo-gt
PrO-dag
Outdoordag 3vmbo-bk
Afscheid schoolverlaters PrO

 

 

Juli

22-06 t/m 01-07
01
01
04
04
04
05
05
06
07
08
11-07 t/m 19-08

Toets- en activiteitenweek klas 1 t/m 3
Uitslag centraal examen 2e tijdvak
Laatste lesmorgen PrO
Vergaderingen eindrapport
Inhaalmorgen toetsweek klas 1 t/m 3
Diploma-uitreiking
Inzien toetsen
Vergaderingen eindrapport
Inleveren schoolboeken, uitreiking eindrapport, jaarsluiting
Spreekuur n.a.v. eindrapport
Revisievergadering
Zomervakantie