Jaaragenda 2022-2023

Periode 1

 

Augustus

22Opening schooljaar in de Julianakerk te Dordrecht

23

Introductiedag

23 t/m 26Introductiedagen PrO-1

 

 

September

 

08Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

12

Informatieavond ouders PrO-3 en PrO-4

13

Kennismakingsavond ouders PrO-1, informatieavond ouders PrO-2

27Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

29

Voorlichtingsavond ouders 4vmbo-bk/gt

  

Oktober

03 en 04

Themadagen PrO

06

Kennismakingsavond voor de ouders van brugklasleerlingen

07 t/m 14

Tentamenperiode I 4vmbo-bk/gt

13

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

17 t/m 21Maatschappelijke stage 4vmbo-bk/gt

17 t/m 21

Werkweek Weiskirchen 3vmbo-bk/gt

17 t/m 21

Activiteitenweek I

24 t/m 28

Herfstvakantie

31

Migratie IT-systemen: leerlingen 1e en 2e uur vrij

31 t/m 04Toetsweek Nieuwsbegrip PrO
  

November

31 t/m 04

Toetsweek Nieuwsbegrip PrO

01

Voorlichtingsavond ouders 3havo en vwo

02

Dankdag

 


 

Periode 2

 

 

15

Rapportenvergaderingen, leerlingen vrij

17

Voorlichtingsavond ouders 2vmbo-bk/gt

17Herkansing tentamenperiode I 4vmbo-bk/gt

18

Rapportenuitreiking

22

Opvoedingsondersteuningsavond

23

Inhaaltoetsen

23

Ontdekmorgen leerlingen groep 8

23

Onderwijsontwikkeling: leerlingen vrij

24Voorlichtingsavond ouders 3vmbo-bk/gt

29

Contactavond (incl. PrO-bovenbouw)

  

December

14

Herfstdiner 3vmbo-bk

21

Kerstbijeenkomst PrO

23Kerst-/eindejaarsbijeenkomsten

26-12 t/m 06-01

Kerstvakantie

 

 

Januari 

26-12 t/m 06-01

Kerstvakantie

09

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s morgens vrij

13 t/m 20

Tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt

 

 

Periode 3

 

  
24Voorlichtingsavond voor de ouders van nieuwe brugklasleerlingen
27Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
28Open dag

31

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

  

Februari

01

Inhaaltoetsen

01

Rapportenvergaderingen, leerlingen (excl. PrO) vrij

03

Rapportenuitreiking

06 t/m 10

Snuffelstage PrO-2

14

Contactavond (incl. PrO-onderbouw)

16

Herkansing tentamenperiode II 4vmbo-bk/gt

20Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

24

Bezinningsdag 4vmbo-bk/gt

27-02 t/m 03-03

Voorjaarsvakantie 

 

 

Maart

27-02 t/m 03-03

Voorjaarsvakantie 

06 en 07

Themadagen PrO

08

Biddag

14

Presentaties profielwerkstukken 4vmbo-gt

16

Groot Leerpark Dictee

17Wartburg-muziekconcours

20 t/m 24

Tentamenperiode I 3vmbo-bk/gt

23

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

 

 

Periode 4 
  

April

03
03 en 04

03 t/m 18
04
05 en 06
07
10
11
11
12 t/m 18
12 t/m 21
17 t/m 21
18 en 19
19
19

19
20
20-04 t/m 10-05 
21
24
25
26
27
28

Praktijkexamen 4vmbo-gt tekenen
Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P

Tentamenperiode III 4vmbo-bk/gt

Herkansing tentamenperiode I 3vmbo-bk/gt
Bezinningsdag personeel, leerlingen vrij

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

Inhaaltoetsen
Rapportenvergaderingen, leerlingenbespreking PrO: leerlingen vrij

Excursieweek overige klassen (excl. PrO)
Stage 3vmbo-bk/gt
Snuffelstage PrO-2
Praktijkexamen 4vmbo-gt tekenen
Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P
Inhaaldag PTA 4vmbo-bk/gt

Rapportenuitreiking
Praktijkexamen 4vmbo-gt D&P
Examentraining 4vmbo-bk/gt
Praktijkexamen 4vmbo-bk D&P
Praktijkexamen 4vmbo-gt D&P
Contactvond
Afscheidsdag 4vmbo-bk/gt
Koningsdag
Vrije dag

 

 

Mei

01 t/m 05
08 en 10
11 t/m 26

12
15 t/m 17
18
19

26

26

26

29
30
30-05 t/m 07-06

Meivakantie

Centraal examen 1e tijdvak vmbo-bk
Centraal examen 1e tijdvak

Stage 3vmbo-bk

J/M week PrO-2
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Stage 3vmbo-bk

Pinksterbijeenkomsten

Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij

Tweede Pinksterdag
Contactavonden PrO

Citotoetsen klas 1 en 3

 

 

Juni

30-05 t/m 07-06

02

05 t/m 09

05

06

06 t/m 09

07

09

09

12 t/m 16

14

14

15 t/m 26

16

19

19 t/m 22

20 t/m 30

21

23

27

28

29

29

30

30

Citotoetsen klas 1 en 3

Stage 3vmbo-bk

Toetsweek Nieuwsbegrip PrO

Contactavond PrO
Onderwijsontwikkeling: leerlingen ’s middags vrij
Werkweek PrO-bovenbouw
Uitslag centraal examen vmbo-bk 1e tijdvak

Stage 3vmbo-bk
Marnix-muziekavond

Snuffelstage PrO-2

Uitslag centraal examen vmbo-gt 1e tijdvak

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
Tentamenperiode II 3vmbo-bk/gt

Stage 3vmbo-bk

Studieverlof leerlingen
Centraal examen 2e tijdvak

Toets- en activiteitenweek klas 1 t/m 3
Sportdag PrO
Stage 3vmbo-bk

PrO-dag

Outdoordag 3vmbo-gt
Outdoordag 3vmbo-bk

Afscheid schoolverlaters PrO
Uitslag centraal examen 2e tijdvak

Laatste lesmorgen PrO

 

 

Juli

03
03
03
04
04
05
06
06
07
10-07 t/m 18-08

Vergaderingen eindrapport
Inhaalmorgen toetsweek klas 1 t/m 3

Diploma-uitreiking vmbo-bk

Inzien toetsen
Vergaderingen eindrapport
Inleveren schoolboeken, uitreiking eindrapport, jaarsluiting
Spreekuur n.a.v. eindrapport

Diploma-uitreiking vmbo-gt
Revisievergadering
Zomervakantie