Jaaragenda 2021-2022

 

Augustus

 

30

Introductiedag klas 1 (‘s middags)

30Jaaropening (’s avonds)
31Introductiedag alle klassen

 

 

September

 

01

Eerste lesdag

08

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij

14

Tweede introductiedag niet-examenklassen

14

LOB-dag 4-mavo, 5-havo, 6-vwo

14

Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen

15

1e t/m 3e uur World Cleanup Day voor alle brugklassen

15

Proefexamen Engels voor examenklassen ('s middags)

17

Lessen vervallen na het 6e uur i.v.m. afscheid personeelsleden

22

Startdag VeTO 2v1

23

Schoolfotograaf

29

LOB-avond 5-havo en 6-vwo

 

 

Oktober

 

05 t/m 07    

Brugklas: 2e en 3e uur citotoetsen

05

05

Voorlichtingsavond 3-mavo

Voorlichtingsavond Tweede Fase 4-havo en 4-vwo

07

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij

07

Spreekavond mentoren klas 1 t/m 3  

11 t/m 15  

11 t/m 15  

11 t/m 15  

Activiteitenweek klas 1, 2, 3 en 4hv

Stageweek 5-vwo

Toetsweek I 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

18 t/m 22

Herfstvakantie

26

Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8

28Ontwikkelochtend - leerlingen ’s ochtends vrij

 

 

November

 

03

Dankdag

04

Ontdeklessen voor groep 7 en 8

04

Voorlichtingsavond decanaat 2-mavo

04

Voorlichtingsavond decanaat 3-havo/vwo profielkeuze Tweede Fase

08 t/m 12Toetsweek I 4-havo, 4- en 5-vwo

08 t/m 12

16

Inhaalwerkweek examenklassen (onder voorbehoud)
Ontdeklessen voor groep 7 en 8

17

Herkansingen 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

19

8.00 uur inleveren cijfers 1e tussenrapport

23

Ontdekavond

24

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij

29Vergadermiddag 1e tussenrapport (lesvrij)

30

Vergadermiddag 1e tussenrapport (lesvrij)

 

 

December

 

01

Uitreiking 1e tussenrapport

01

Studiedag Geloof en Wetenschap 6-vwo

09

Spreekavond n.a.v. 1e tussenrapport

20 t/m 24

Toetsweek II 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

24Kerstbijeenkomsten (ook voor examenklassen)

27-12 t/m 07-01

Kerstvakantie

 

 

Januari

 

10

Nieuwjaarsreceptie + ontwikkelochtend - leerlingen ’s ochtends vrij

12Ondernemingsavond klas 3-havo/vwo en economieleerlingen 3-mavo

14

Lessen t/m het 6e uur i.v.m. voorbereiding open dag

15

Online open Dag

18

Profielkeuzemorgen 3-havo/vwo

24 t/m 28 

Toetsweek II 4-havo, 4- en 5-vwo

25Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen
26Praktische Oriëntatiedag 2M op het Hoornbeeck
26Herkansing 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
28Ski- en snowboarddag examenklassen
312e halfjaarrooster start

 

 

Februari

 

01

Ontwikkelochtend - leerlingen ’s ochtends vrij

04

Start PO 4-mavo

10

Ski- en snowboarddag examenklassen
10Kennismakingsmiddag personeel Driestar Lekkerkerk - Revius

15

Vergadermiddag 1e rapport (lesvrij)

16

Vergadermiddag 1e rapport (lesvrij)

17

Uitreiking 1e rapport

21 t/m 25

21 t/m 25

Stage 3-mavo

Toetsweek III 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

23

Spreekavond n.a.v. 1e rapport

25Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij

28-02 t/m 04-03

Voorjaarsvakantie

 

 

Maart

 

07

Ontwikkelochtend - leerlingen ’s ochtends vrij
07 en 08Stagedagen 4-havo
07 t/m 11Stage 3-mavo
09Biddag
15Presentatie profielwerkstukken 5-havo en 6-vwo
16Voorbereidings(mid)dag werkweek 3-mavo
16Proefexamen Duits 5-havo en 6-vwo (middag)
17Jubileumdag voor leerlingen i.v.m. Revius 40-jarig bestaan
17Spreekavond decanen over profielkeuze 3-havo/vwo

21

Spreekavond decanen over profielkeuze 3-havo/vwo
22Voorbereidingsdag werkweek 5-vwo met 's avonds presentaties voor ouders
23Herkansingen 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
24Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij

 

 

April

 

04

Start examenperiode beroepsgerichte vakken 4-mavo

04 t/m 08

Activiteitenweek klas 1, 2, 3hv en 4-vwo

04 t/m 08

Werkweek 3-mavo, 4-havo, 5-vwo

04 t/m 08

Toetsweek IV 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

11 t/m 13

Klas 2: 2e en 3e uur citotoetsen

11 t/m 14

Lessen ter voorbereiding op examen (examenklassen)

14Paasvieringen - alle leerlingen na het 5e uur uit

14 t/m 22

Toetsweek I 3-mavo, toetsweek III 4-havo, 4-vwo, 5-vwo

15Goede Vrijdag
18Tweede Paasdag

19 t/m 22

Examentraining examenklassen

20

Herkansingen 4-mavo, 5-havo, 6-vwo

25 en 26

Tweedaagse scholing voor personeel (lesvrij)

27

Koningsdag

28 en 29

Leerlingen lesvrij

 

 

Mei

 

02 t/m 06

Meivakantie

09 t/m 11

Studieverlof examenklassen

11

Kennismakingsmiddag personeel Driestar Lekkerkerk - Revius

12 t/m 30

Centraal examen 1e tijdvak

18

Vergadermiddag 2e tussenrapport (lesvrij)

19

Vergadermiddag 2e tussenrapport (lesvrij)

20

Uitreiking 2e tussenrapport

26 en 27

Hemelvaartsdag en vrije dag

 

 

Juni 

 

02

Spreekavond n.a.v. 2e tussenrapport

6

Tweede Pinksterdag

7

Ontwikkeldag - leerlingen hele dag vrij

8Afscheidsdag en -avond 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
9

Uitslag centraal examen 1e tijdvak, ophalen cijfers

11

Reünie Revius 40 jaar

13

Afscheidsavond examenklassen

13 t/m 24Centraal examen 2e tijdvak
15Uitslag centraal examen 1e tijdvak, ophalen cijfers
20 t/m 23Centraal examen 2e tijdvak
21Kennismakingsmiddag toekomstige brugklasleerlingen
21Vanaf 13.00 uur studieverlof 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
22 t/m 28Toetsweek II 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
27-06 t/m 01-07Repetitieweek klas 1, 2 en 3hv (incl. sportprogramma)
29LO-programma, inzien toetsen en opgeven herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
30Studieverlof herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo

 

 

Juli 

 

01

Inhalen toetsen klas 1, 2 en 3hv

01

Herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo

01

Uitslag centraal examen 2e tijdvak

04

Voorbesprekingen (lesvrij)

04Diploma-uitreiking mavo

04

Diploma-uitreiking vwo

05

Overgangsvergaderingen (lesvrij)

05 t/m 08Centraal examen 3e tijdvak

06

Ophalen rapporten, inleveren schoolboeken

06

Diploma-uitreiking havo

07

Personeelsdag (lesvrij)

08

Revisievergadering, jaarsluiting personeel (lesvrij)

11-07 t/m 19-08

Zomervakantie

14Uitslag centraal examen 3e tijdvak