Jaaragenda 2022-2023

 

Augustus

 

22

Introductiedag klas 1 (‘s middags)

22Jaaropening (’s avonds)
23Introductiedag alle klassen

24 

Eerste lesdag

31Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij
  

September

 

05

Tweede introductiedag

06

LOB-dag 5-havo en 6-vwo

06

Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen

07LOB-dag 4-mavo
08Schoolfotograaf
09Lessen vervallen na het 6e uur i.v.m. afscheid personeelsleden

14

2e t/m 3e uur World Cleanup Day voor alle brugklassen

14Startdag VeTO 2v1

14

Proefexamen Engels voor examenklassen ('s middags)

15

Studiedag personeel - leerlingen lesvrij

21

LOB-avond 5-havo en 6-vwo

27Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij

 

 

Oktober

 

03

LMR-vergadering

04  

Voorlichtingsavond 3-mavo

04Voorlichtingsavond Tweede Fase 4-havo en 4-vwo
06Reanimatietraining ouders
10 en 11Brugklas: 4e en 5e uur citotoetsen

11

LMR-vergadering

13

Ontwikkelmorgen + middag over Toekomst Revius - leerlingen lesvrij

13

Spreekavond mentoren klas 1 t/m 3  

17 t/m 21Activiteitenweek klas 1, 2, 3 en 4hv
17 t/m 21Stageweek 5-vwo

17 t/m 21  

Toetsweek I 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

19

16.00 – 17.00 uur vragenuur Toekomst Revius 

19.30 – 20.30 uur vragenuur Toekomst Revius 

Opgeven via inforevius@wartburg.nl

24 t/m 28

Herfstvakantie

31

Leerlingen 3e uur beginnen

 

 

November

 

01Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8

02

Dankdag

07Vergadering oudercommissie
07 t/m 11Toetsweek I 4-havo, 4- en 5-vwo

09

Voorlichtingsavond decanaat 2-mavo

09

Voorlichtingsavond decanaat 3-havo/vwo profielkeuze Tweede Fase

10Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8
15Revius Talent onderbouw (1/5)
15Bezoek Mainport Next Event klas 3

16

Studiedag personeel - leerlingen lesvrij 

16Herkansingen 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

22

Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8

23

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij

29Revius Talent onderbouw (2/5)

 

 

December

 

01Ontdekavond leerlingen uit groep 7 en 8 met ouders

06

Vergaderdag 1e tussenrapport - leerlingen lesvrij

07Uitreiking 1e tussenrapport
07Studiedag Geloof en Wetenschap 6-vwo
08Revius Talent onderbouw(3/5)
08LMR-vergadering
15Revius Talent onderbouw (4/5)
15Studiedag Geloof en Wetenschap 6-vwo

15

Spreekavond n.a.v. 1e tussenrapport

20

Revius Talent onderbouw (5/5)

23Kerstbijeenkomsten 

26 december t/m 6 januari

Kerstvakantie

 

 

Januari

 

09

Nieuwjaarsreceptie + ontwikkelochtend - leerlingen ’s ochtends lesvrij

13

Lessen t/m het 6e uur i.v.m. voorbereiding open dag

14

Open Dag

16 t/m 20Stage 3-mavo
16 t/m 20Toetsweek II klas 4, 5 en 6

17

Profielkeuzemorgen 3-havo/vwo

19Ondernemersavond 3-havo/vwo
23Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij
24Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen
27Ski- en snowboarddag examenklassen
302e halfjaarrooster start

 

 

Februari

 

02

Studiedag - leerlingen lesvrij

02

Start PO 4-mavo
07LMR-vergadering

15

Vergaderdag 1e rapport - leerlingen lesvrij

15Herkansingen 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

16

Uitreiking 1e rapport

17Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij
17Scratch Messiah

22

Proefexamen Duits 5-havo en 6-vwo ('s middags)

22Spreekavond n.a.v. 1e rapport

27 februari t/m 3 maart

Voorjaarsvakantie

 

 

Maart

 

07

Presentatie profielwerkstukken 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
08Biddag
14Vergadering oudercommissie
16Spreekavond decanen over profielkeuze 3-havo/vwo
20Ontwikkelmorgen - leerlingen ’s ochtends lesvrij
21Spreekavond decanen over profielkeuze 3-havo/vwo
23Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij
27 en 28Klas 2: 2e en 3e uur citotoetsen
27 t/m 31Toetsweek I klas 3
27 t/m 31Toetsweek III klas 4, 5 en 6

 

 

April

 

03

Start examenperiode beroepsgerichte vakken 4-mavo

04Voorbereidings(mid)dag werkweek 3-mavo
04Voorbereidingsdag werkweek 5-vwo met 's avonds presentatie voor ouders
04 t/m 14Lessen examenklassen: voorbereiding centraal examen
06Paasvieringen - alle leerlingen na het 5e uur uit

07

Goede Vrijdag
10Tweede Paasdag
12Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij
17Studieverlof examenklassen

17 t/m 21

Activiteitenweek klas 1, 2, 3hv en 4-vwo

17 t/m 21

Werkweek 3-mavo, 4-havo, 5-vwo

18

Herkansingen examenklassen

19Exameninstructie examenklassen
20 t/m 26Examentraining examenklassen
24 t/m 26Stage 4-havo
27 april t/m 5 meiMeivakantie

 

 

Mei

 

08 t/m 10

Studieverlof examenklassen

09

Vergaderdag 2e tussenrapport - leerlingen lesvrij
09Herkansingen klas 3
09Inhaaldag toetsweek III klas 4-havo/vwo en 5-vwo
10Revius Talent onderbouw (1/5)
10Uitreiking 2e tussenrapport

11 t/m 30

Centraal examen 1e tijdvak

11 en 16Welkomstgesprekken ouders nieuwe leerlingen (avond)
18 en 19Hemelvaartsdag en vrije dag

22

Revius Talent onderbouw (2/5)

23

Spreekavond n.a.v. 2e tussenrapport

29

Tweede Pinksterdag

30Revius Talent onderbouw (3/5)

31 mei t/m 2 juni

Reservedata centraal examen 

 

 

Juni 

 

02

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij

06

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij

07Revius Talent onderbouw (4/5)
08LMR-vergadering
13 (niet 12!)Afscheidsavond 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
14Revius Talent onderbouw (5/5)
14

Uitslag centraal examen 1e tijdvak, ophalen cijfers

19

Studieverlof 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo

Vergadering oudercommissie

19 t/m 30Centraal examen 2e tijdvak
2013.30 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
20 t/m 26Toetsweek II 3-mavo
20 t/m 26Toetsweek IV 4-havo, 4- en 5-vwo
23LO-programma klas 1
23Toetsweek II 3-havo/vwo
23 t/m 28Repetitieweek klas 2
26LO-programma 3-havo/vwo
26 t/m 29Repetitieweek klas 1
27 t/m 29Toetsweek II 3-havo/vwo

27

LO-programma 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo

27Kennismakingsmiddag toekomstige brugklasleerlingen
28Inzien toetsen en opgeven herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
29LO-programma klas 2
29Studieverlof herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
30Inhalen toetsen klas 1, 2 en 3-havo/vwo
30Herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo

 

 

Juli 

 

03Voorbesprekingen - leerlingen lesvrij

04

Overgangsvergaderingen- leerlingen lesvrij

0508.30-12.00 uur: ophalen rapporten en inleveren schoolboeken alle leerlingen

06

Uitslag centraal examen 2e tijdvak

06

Revisievergadering, jaarsluiting personeel - leerlingen lesvrij

0616.00-22.00 uur: diploma-uitreikingen mavo, havo en vwo
07Lesvrije dag

10 juli t/m 18 augustus

Zomervakantie