Jaaragenda 2023-2024

 

Augustus

 

21

Overdag: jaaropening personeel (leerlingen lesvrij)

2119.30 uur: Jaaropening personeel, ouders en leerlingen
22Introductiemiddag klas 1 (klas 2 en hoger lesvrij)
23Introductiedag alle klassen

24 

Eerste lesdag

30Tweede introductiedag
3111.20 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
  

September

 

05

Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklasleerlingen

06

Proefexamen Engels voor examenklassen ('s middags)

07

Schoolfotograaf

07Vergadering oudercommissie
12LOB-dag 5-havo en 6-vwo
132e t/m 3e uur World Cleanup Day voor alle brugklassen
13Startdag VeTO 2v1
14LOB-dag 4-mavo
14LMR-vergadering
21Spreekavond mentoren klas 1 t/m 3  

26

Voorlichtingsavond 3-mavo

26Voorlichtingsavond Tweede Fase 4-havo en 4-vwo

29

13.35 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders

 

 

Oktober

 

02, 04 en 05

Brugklas: 4e en 5e uur citotoetsen

03

Studiedag personeel (leerlingen lesvrij)

03LOB-avond (facultatief voor 3hv en 4v, verplicht voor 4h, 5h en 6v)
09 t/m 12Engelandreis klas 2m en 3hv
09 t/m 13Activiteitenweek klas 1, 2hv, 3m en 4hv
09 t/m 13Stageweek 5-vwo

09 t/m 13  

Toetsweek I (4-mavo, 5-havo en 6-vwo)

10

Reanimatietraining ouders
13Vrije dag klas 2m en 3hv

16 t/m 20

Herfstvakantie

26

Ontwikkelmorgen - leerlingen ’s ochtends lesvrij

27 13.35 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders

 

 

November

 

01

Dankdag

02Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8
6 t/m 10 Toetsweek I (5-vwo)
07Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8
08Voorlichtingsavond decanaat 2-mavo
08Voorlichtingsavond decanaat 3-havo/vwo profielkeuze Tweede Fase
09Ontdeklessen basisscholen groep 7 en 8
1416.00 uur Overleg met basisscholen op Revius
14Voorlichtingsavond oudersgroep 7 en 8
15Herkansingen 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
16Bezoek Mainport Next Event klas 3
17Revius Talent
21Revius Talent
22Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij
2413.35 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
27Revius Talent
29LMR-vergadering

30

Ontdekavond leerlingen uit groep 7 en 8 met ouders

 

 

December

 

05Vergaderdag 1e tussenrapport - leerlingen lesvrij

06

Uitreiking 1e tussenrapport

06Studiedag Geloof en Wetenschap 6-vwo
07Vergadering oudercommissie
08Revius Talent
13Revius Talent
1411.20 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
14Spreekavond n.a.v. 1e tussenrapport
22Kerstbijeenkomsten 

25 december t/m 5 januari

Kerstvakantie

 

 

Januari

 

08

Nieuwjaarsreceptie + ontwikkelochtend - leerlingen ’s ochtends lesvrij

12

Lessen t/m het 6e uur i.v.m. voorbereiding open dag

13

Open Dag

15 t/m 19Stage 3-mavo
15 t/m 19Toetsweek II (klas 4, 5 en 6)

16

Profielkeuzemorgen 3-havo/vwo

17PPO dag Hoornbeeck College 2-mavo
18Ondernemersavond 3-havo/vwo
222e halfjaarrooster start
2613.35 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
26Ski- en snowboarddag examenklassen
30 

 

 

Februari

 

01

Start PO 4-mavo

07

Vergaderdag 1e rapport - leerlingen lesvrij

07Herkansingen 4-mavo, 5-havo en 6-vwo

08

Uitreiking 1e rapport

15LMR-vergadering
16Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags vrij
16Scratch Messiah

19 t/m 23 februari

Voorjaarsvakantie

27Spreekavond n.a.v. 1e rapport
28Proefexamen Duits 5-havo en 6-vwo ('s middags)
2911.20 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders

 

 

Maart

 

07Vergadering oudercommissie

12

Presentatie profielwerkstukken 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
13Biddag
14Spreekavond decaan over profielkeuze 3-havo/vwo
18Spreekavond decaan over profielkeuze 3-havo/vwo
18 t/m 20Klas 2: 4e en 5e uur citotoetsen
18 t/m 22Toetsweek III (klas 3, 4, 5 en 6)
21Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij
2213.35 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
22 maart t/m 12 aprilLessen examenklassen: voorbereiding centraal examen
28Paasvieringen - alle leerlingen na het 5e uur uit
29Goede Vrijdag

 

 

April

 

01Tweede Paasdag

02

Start examenperiode beroepsgerichte vakken 4-mavo

02Voorbereidings(mid)dag werkweek 3-mavo
02Voorbereidingsdag werkweek 5-vwo met 's avonds presentatie voor ouders
10Herkansingen toetsweek I klas 3-mavo
12Afscheid examenklassen
15Vergaderdag 2e tussenrapport - leerlingen lesvrij
15Studieverlof examenklassen
16Uitreiking 2e tussenrapport
16Herkansingen examenklassen
16 t/m 24Examentraining examenklassen
1811.20 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
18 en 19Stage 4-havo
22 t/m 26Activiteitenweek klas 1, 2 en 3hv
22 t/m 26Activiteiten/werkweek klas 4-vwo
22 t/m 26Werkweek 3-mavo, 4-havo, 5-vwo
23Cijfercheck en exameninstructie examenklassen
25 en 26Studieverlof examenklassen

29 april t/m 3 mei

Meivakantie

 

 

Mei

 

6 en 7 mei

Ontwikkeldagen personeel (leerlingen lesvrij)
8 t/m 10 meiHemelvaartsdag en vrije dagen

13

Studieverlof examenklassen

14 t/m 29

Centraal examen 1e tijdvak
15Spreekavond n.a.v. 2e tussenrapport
20Tweede Pinksterdag
23Welkomstgesprekken ouders nieuwe leerlingen (avond)
28Welkomstgesprekken ouders nieuwe leerlingen (avond)
3113.35 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders

 

 

Juni 

 

04

Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags lesvrij

06LMR-vergadering
10Na-examenreis 4-mavo, 5-havo en 6-vwo
11Afscheidsavond 4-mavo, 5-havo en 6-vwo (gala) (i.p.v. 10 juni)
12

Uitslag centraal examen 1e tijdvak, ophalen cijfers

13Vergadering oudercommissie
17 t/m 20Centraal examen 2e tijdvak
2011.20 uur Gebedsbijeenkomst voor ouders
24

Studieverlof 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo

25 juni t/m 1 juliToetsweek IV (3-mavo, klas 4-havo/vwo en 5-vwo)
27Ontwikkelmiddag - leerlingen ’s middags studieverlof/lesvrij
28LO-programma klas 1
28Repetities klas 2
28Uitslag centraal examen 2e tijdvak
28 juni Toetsweek II klas 3-havo/vwo
  

Juli 

 

01LO-programma 3-havo/vwo
01 t/m 03Repetitieweek klas 2
01 t/m 04 Repetitieweek klas 1
02LO-programma 3-mavo en 5-vwo
02Kennismakingsmiddag toekomstige brugklasleerlingen
02 t/m 04Toetsweek II klas 3-havo/vwo
03Inzien toetsen en opgeven herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
03LO-programma klas 4-havo en 4-vwo
03Diploma-uitreiking mavo en vwo
04LO-programma klas 2
04Studieverlof herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
04Diploma-uitreiking havo
05Inhalen toetsen klas 1, 2 en 3-havo/vwo
05Herkansingen 3-mavo, 4-havo, 4- en 5-vwo
08Voorbesprekingen 
08Inleveren schoolboeken alle leerlingen

09

Overgangsvergaderingen - leerlingen lesvrij (rapporten worden opgestuurd)

10Personeelsdag - leerlingen lesvrij

11

Revisievergadering, jaarsluiting personeel - leerlingen lesvrij

12Lesvrije dag

15 juli t/m 23 augustus

Zomervakantie