Contact

 

 

 

 


Locatie Guido de Brès vindt u in Rotterdam-Lombardijen, aan het stationsplein van NS-Station Lombardijen. Ook de tram en de stads- en streekbussen stoppen bij ons bijna voor de deur.

Schooladres

Smeetslandseweg 127
3079 CR Rotterdam-IJsselmonde
telefoon (010) 292 39 00
fax (010) 292 39 99
e-mail infoguido@wartburg.nl
facebook www.facebook.com/Wartburg-College-locatie-Guido-de-Brès
twitter https://twitter.com/Wartburg_Guido

Postadres

Postbus 9202
3007 AE Rotterdam

Leerlingen
Klik hier als je leerling bent op de Guido de Brès en je in wilt loggen op leerlingweb.

Ouders
Bent u ouder/verzorger van een leerling op de Guido de Brès? Klik hier om in te loggen op het ouderweb.

Personeel
Klik hier om als personeelslid van één van onze locaties in te loggen op het personeelsweb.

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de locatiedirecteur, de heer P.A. Zevenbergen. Hij wordt daarin bijgestaan door verschillende adjunct-directeuren:

  • Mavo 1 t/m 4: mw. S. Souër-Kroes
  • Havo 1 t/m 3: A.J. Dekker
  • Vwo 1 t/m 3, Tto 1 t/m 3 en gymnasium-Tto 1: A. Visser
  • Havo 4 en 5: J. Pijl
  • Vwo 4 t/m 6: J. Troost

De locatiedirecteur en de adjunct-directeuren zijn te bereiken via het centrale nummer: (010) 292 39 00.

Contactmomenten

Informatie van Guido de Brès
Alle locaties communiceren ook afzonderlijk met de ouders van leerlingen. Zij hebben daarvoor de onderstaande middelen tot hun beschikking (zie de jaaragenda voor de exacte data).

Open dagen (of avonden) en voorlichtingsbijeenkomsten
Deze zijn bedoeld voor aankomende brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze momenten wordt zoveel mogelijk voorlichting gegeven over het onderwijs en de zorg op onze school.

Ouderavonden en spreekavonden
Ouder(s)/verzorger(s) worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en spreekavonden waarop de schoolresultaten van hun kinderen aan de orde komen. De locaties versturen daarvoor uitnodigingen. Als u tussentijds informatie wilt over het functioneren van uw kind, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor.

Verslaglegging van de vorderingen

Leerlingen krijgen een aantal keren per jaar een rapport mee naar huis. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zich ook via het ouder- of leerlingweb op de hoogte stellen van recent behaalde cijfers.