Contact

Guido de Brès is te vinden in Rotterdam-Lombardijen, aan het stationsplein van NS-station Lombardijen. Ook de tram en de stads- en streekbussen stoppen hier.

Schooladres

Scholengroep Driestar-Wartburg, Guido de Brès
Smeetslandseweg 127
3079 CR Rotterdam-IJsselmonde

telefoon:         (010) 292 39 00
e-mailadres:   InfoGuido@driestarwartburg.nl
facebook:        https://facebook.com/WartburgcollegeGuidodeBres
Instagram:      https://instagram.com/wartburgcollege_guidodebres/

Postadres

Postbus 9202
3007 AE Rotterdam

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur, de heer M.A. van der Meijden. Hij wordt daarin bijgestaan door verschillende adjunct-directeuren:

  • mavo 1 t/m 4: de heer R.L. Snoep
  • havo 1 t/m 3: (vacant)
  • vwo(-gymnasium) 1 t/m 3, tto(-gymnasium) 1 t/m 3: de heer P.M. Beens
  • havo 4 en 5: de heer A. van den Bergh
  • vwo 4 t/m 6: de heer J. Troost

 

Contacten met ouders

Alle scholen communiceren ook afzonderlijk met de ouders van leerlingen. Zij hebben daarvoor de onderstaande middelen tot hun beschikking (zie de jaaragenda voor de exacte data).

Open dagen (of avonden) en voorlichtingsbijeenkomsten
Deze zijn bedoeld voor aankomende brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze momenten wordt voorlichting gegeven over het onderwijs en de zorg op onze school.

Ouderavonden en spreekuuravonden
Ouder(s)/verzorger(s) worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuuravonden waarop de schoolresultaten van hun kinderen aan de orde komen. De school verstuurt daarvoor een uitnodiging. Als u tussentijds informatie wilt over het functioneren van uw kind, kunt u contact opnemen met de mentor.

Verslaglegging van de vorderingen
Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen via Somtoday op elk moment de resultaten bekijken.