Medezeggenschap


Medezeggenschapsraad Marnix
De Marnix heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) en een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Het secretariaat van de LMR kunt u bereiken via het e-mailadres: lmrmarnix@wartburg.nl.

Leden Namens de ouder(s)/verzorger(s)

 • Mevrouw M. den Uijl-van Turenhout
 • De heer mr. P. Pons (afgevaardigde CMR)

Namens het personeel

 • De heer L.C. Struijk (voorzitter)
 • De heer E.M van Nieuwaal (secretaris)
 • Mevrouw M.E.C. Barth
 • B.W. van Soest 

Namens de leerlingen

 • Reinier de Waard (2h1)
 • Thirza Quist (2gt1)

Leerlingenraad

 • Luuk Moret 1v2
 • Joas Garretsen 2bk2
 • Thirza Quist 2gt1 (namens LMR)
 • Reinier de Waard 2h1 (namens LMR)
 • Daan Stouten 3bk1
 • Rosalinde Verschoor 3gt2
 • Joanne van Valen 3ha1
 • Dianne Kraaijeveld 3pr1
 • Lucas de Deugd 4bk2
 • Lydia Slingerland 4gt2

Ouderraad

Naast bovengenoemde organen is het voor de directie van belang om in contact te blijven met de ouders. Sinds de oprichting van de medezeggenschapsraad is de ouderraad in stand gehouden. Hoewel er geen wettelijke verplichting is, is het voor de directie van belang een 'klankbord' van ouders te hebben. De ouderraad komt twee- tot driemaal per jaar bij elkaar om de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren. In een laagdrempelig en open gesprek worden ontwikkelingen in de school besproken. Daarnaast zou bij bepaalde vraagstukken de LMR de ouderraad kunnen consulteren.

Leden

 • mevrouw D. de Baat-de Man
 • mevrouw J.M. van de Graaf-van Meeuwen
 • mevrouw A. Kooistra-Flier
 • mevrouw P.A. van Leeuwen-Stremler
 • de heer H. Verschoor
 • de heer A.J. Vink