Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad Marnix

De Marnix heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) en een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Het secretariaat van de LMR kunt u bereiken via het e-mailadres: lmrmarnix@wartburg.nl.

Leden

Namens de ouder(s)/verzorger(s)

 • Mevrouw M. den Uijl-van Turenhout
 • De heer P. Pons (afgevaardigde CMR)

Namens het personeel

 • De heer L.C. Struijk (voorzitter)
 • De heer C.P. van Driel (secretaris)
 • Mevrouw M.E.C. Barth-Katoen
 • De heer J.F. Molenaar

Namens de leerlingen

 • Jan-Chris Zondag (3h1)
 • Anne van Bergeijk (2gt1)

Leerlingenraad

 • Willemijn Hooijmeijer, 2h2
 • Nathan Janssens, 3bk1
 • Marije Vogelaar, 3gt1
 • Jan-Chris Zondag, 3h1 (namens LMR)
 • Hanneke Heuvelman, 3pr2
 • Josia van Meerendonk, 4bk2
 • Marthijn Visser, 4gt1

Ouderraad

Naast bovengenoemde organen is het voor de directie van belang om in contact te blijven met de ouders. Sinds de oprichting van de medezeggenschapsraad is de ouderraad in stand gehouden. Hoewel er geen wettelijke verplichting is, is het voor de directie van belang een 'klankbord' van ouders te hebben. De ouderraad komt twee- tot driemaal per jaar bij elkaar om de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren. In een laagdrempelig en open gesprek worden ontwikkelingen in de school besproken. Daarnaast zou bij bepaalde vraagstukken de LMR de ouderraad kunnen consulteren.

Leden

 • vacature
 • mevrouw J.M. van de Graaf-van Meeuwen
 • mevrouw A. Kooistra-Flier
 • mevrouw P.A. van Leeuwen-Stremler
 • mevrouw E.G. van den Berg-Bahlman
 • de heer A.J. Vink