Wat maakt ons speciaal?Voor elkaar

Op locatie Revius staat het thema ‘Voor elkaar’ centraal. Voor elkaar betekent voor ons dat we samenwerken binnen een veilige omgeving aan goede resultaten voor iedere leerling. Dit komt tot uiting in een drietal kernwoorden: betrokken, vormend, toekomstgericht.
 
1.     Betrokken
 Samen kun je meer: daar zijn we van overtuigd. Hier op Revius werken we daarom actief samen. Van docent tot leerling tot ouder. We hebben oog voor elkaar en voor de samenleving. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van iedere leerling.
 
Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Maatschappelijke stage (MaS)
 “De overheid verplicht ons er niet meer toe. Toch houden wij op de Revius de MaS. We vinden het namelijk belangrijk dat leerlingen leren omkijken naar hun naaste, en dat zonder daar iets voor terug te krijgen. Voor een christen ligt hier ook een Bijbelse opdracht. De leerlingen doen hun MaS niet alleen op eigen initiatief en zelfstandig. Als Revius organiseren we ook een aantal klassikale activiteiten. In klas 2 gaan groepjes leerlingen onder leiding van de mentor of een begeleidend ouder aan de slag. In klas 3 gaan we een dagdeel naar een christelijk-reformatorisch verzorgingshuis. En in klas 4 gaan we voor een dag vanuit ‘buurthuis Zevenkamp’ de wijk van onze school in.“
De heer Slagboom, coördinator MaS
 
Juniormentoren

Op Revius krijgt iedere brugklas twee junior - mentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw. De juniormentoren helpen de brugklasleerlingen door vragen te beantwoorden over alle nieuwe dingen in het eerste half jaar. Daarbij is het fijn dat zij mee kunnen kijken met de sfeer in de klas.
 
Een veilige sfeer
“De Revius is een kleinschalige school. Dat is geen nadeel maar een voordeel. Iedereen kent elkaar en samen maken we het gezellig, want naast leren moe - ten we het natuurlijk ook gewoon leuk hebben op school. Dat is ook het streven van de schoolleiding. Vandaar dat we regelmatig met een directielid over - leggen. Zo vertegenwoordigen we alle leerlingen in gesprekken over sfeer, regels en de aankleding van de school. We bespreken ideeën van de leerlingen of van de schoolleiding. Zo zorgen we samen voor een gezellige sfeer op onze Revius.”
Elaine van den Berg (5a1), voorzitter leerlingencommissie

Schoolstewards 
Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. Bij dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een respectvolle en schone school. Om deze reden werken wij met het programma Schoolsteward: leerlingen surveilleren in de pauze in de centrale hal, in de gangen, op en buiten het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers, maar eerder gastheer of gastvrouw van de school. Het programma Schoolsteward helpt ons om onze leerlingen echt de verantwoordelijkheid te geven die wij belangrijk vinden en die wij verwoord hebben in onze visie Voor Elkaar. Klik hier voor meer informatie over de schoolstewards.
 
2.     Vormend
We leren leerlingen dat ze een uniek schepsel van God zijn. Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en mag deze hier op school ontdekken en ontplooien. We vertellen leerlingen over God en de Bijbel en bereiden ze voor op hun rol als christen in de maatschappij.
 
Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Cultuurontdekkers
Bij het nieuwe praktijkvak cultuurontdekkers dragen we bij aan de vorming van jongeren tot kritische volwassenen. We dagen ze uit om een onderzoekende en creatieve houding aan te nemen, door te kijken naar (de ontwikkeling van) hun culturele omgeving, in muziek, in beelden, in geschiedenis. Ze leren uit te drukken wat ze ervan vinden en delen dat met anderen. Zo ontdekken ze dat waar zij mee bezig zijn al een hele ontwikkeling achter de rug heeft en raken hierover verwonderd. Er wordt vanuit Bijbels perspectief aan de verschillende onderwerpen gewerkt. Bij de module over het schrift komt bijvoorbeeld de ontwikkeling van het schrift ten behoeve van de verspreiding van Gods Woord aan de orde en bij de module over ‘groene kunst’ wordt nagedacht over de rol van mensen in Gods schepping.
 
Internationalisering: ACSI conferentie
“In september zijn we met 10 leerlingen en twee docenten naar een internationale Bijbelconferentie in Hongarije geweest. Het ging over “student leadership”, dus over hoe je als christenjongere in de maatschappij staat. We waren daar met ruim 300 leerlingen uit verschillende landen van de wereld, zoals Duitsland, Roemenië, Hongarije, Amerika, Jordanië. Er waren plenaire bijeenkom - sten, diverse workshops en discussiegroepen. Ook was er tijd voor ontmoeting en ontspanning. We hebben veel contacten gelegd met leerlingen en docenten uit verschillende landen. Ik heb veel buitenlandse vrienden gemaakt en het inhoudelijke programma heeft me heel erg ondersteund in mijn persoonlijke visie op het geloof.”
Olivia Cascino (4a1)
 
Young Ambassadors
“Eén keer in de twee jaar wordt er voor de voor - examenklassen vanuit school, in samenwerking met Stichting Woord & Daad, een reis georganiseerd. Een groepje leerlingen gaat dan op reis naar één van de landen waar Woord en Daad werkzaam is. Het is een enorme kans als je graag eens in het buitenland wilt kijken. Maar het is meer dan alleen de reis. Een jaar lang ben je ambassadeur van een project/land. Voorafgaand aan de reis haal je geld op voor het project van Woord en Daad en na de reis geef je presentaties over de dingen die je gezien en meegemaakt hebt. Ik ben als ambassadeur naar Burkina Faso geweest. Het was een fantastische onvergetelijke ervaring! Hoogtepunten voor mij waren de ontmoetingen met de lokale bevolking en kleine dingen die je doet die hen al erg blij maken. Het mooie aan de presentaties vind ik dat je een stem bent voor hen, je mag hun verhaal doorvertellen, terwijl zij zelf waarschijnlijk nooit het westen bereiken.” Anne Myrthe Dingemanse (5h3)
 
3.     Toekomstgericht
We brengen onze leerlingen bij niet alleen te leren voor een cijfer, maar vooral ook te ‘leren voor het leven’. We stimuleren leerlingen zelf te denken, te reflecteren en te handelen. Ze krijgen op Revius alle ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We willen onze leerlingen inspireren en perspectief bieden voor later. Samen zorgen we ervoor dat ze hun plek kunnen vinden in de maatschappij.
 
Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Nieuwe aandacht voor praktijk!
Bij het vak Techniekmakers in de onderbouw leren de leerlingen om te gaan met de nieuwste technologieën en technieken die ze later in hun studie en beroep goed kunnen gebruiken. Dit krijgt in de bovenbouw van de mavo een vervolg bij het praktische keuzevak Dienstverlening & Producten. Deze vakken hebben meer in zich dan de naam in eerste instantie doet vermoeden: ook attitudevorming, zorgzaamheid, duurzaamheid en verwondering komen aan bod. Leerlingen ontdekken hun talenten en kwaliteiten door kennis te maken met verschillende vaardigheden, zoals samenwerken, praktische en technische vaardigheden, reflectievermogen en kritisch denken.
 
Extra uitdaging voor vwo!
Voor vwo-leerlingen die wat meer uitdaging willen, biedenwe een aantal mogelijkheden:
• Talentprojecten waarbij ze 11 weken een aantal lesuren per week aan een uitdagend project werken. Vaak zijn dit onderwerpen die in de reguliere lessen niet aan de orde komen, zoals Design, Hersenen & Psychologie, Escher & optische illustraties en Psychologie
• Engelstalige vakken in klas 2 en 3  (Versterkt Talen Onderwijs)
• De mogelijkheid tot het volgen van Latijn en Grieks (gymnasium)