Leerlingbegeleiding

Zorg en begeleiding op school

Wat merk jij daarvan? Dat is heel verschillend. We hopen dat het met jou heel goed gaat. Je cijfers zijn mooi, je zit lekker in je vel, thuis loopt het allemaal prima. Dan heb je af en toe een gesprekje met je mentor en verder heb je met andere vormen van begeleiding niet te maken. Maar als het anders gaat, willen wij je op school ook graag kunnen helpen. Er is hulp mogelijk bij het maken en plannen van je huiswerk, maar ook als je op andere gebieden hulp nodig hebt, kan de school daarbij helpen. In overleg met jou, je ouders en de mentor wordt jouw situatie dan besproken in het Zorg Advies Team. Zo zoeken we samen naar een manier om jou te helpen. Hieronder en in onze folder worden de verschillende mogelijkheden onder je aandacht gebracht.
W. Offermans, Coördinator Leerlingenzorg

Mentor

De mentor is voor jou een belangrijke persoon op school. De mentor heeft gesprekjes met jou over je cijfers, over hoe je het vindt op school, je vrienden/ vriendinnen. Maar ook over je manier van leren en huiswerk maken of allerlei (levens)vragen waar je mee kunt zitten, die je bezig kunnen houden. De mentor krijgt ook van de docenten informatie over hoe het met jou gaat in de klas. De mentor heeft ook contact met je ouders. De mentor is dus een belangrijke persoon in jouw schoolleven!

Decaan

De decaan helpt jou bij alle momenten waarop jij studiekeuzes moet maken. Keuzes voor het juiste schooltype: vmbo-gt, havo, vwo of gymnasium; de keuze voor je profiel of vakkenpakket, en de keuze voor een vervolgopleiding. Met je mentor zul je regelmatig spreken over je plannen, je wensen en je voorkeuren. Met je decaan heb je in de tweede (vmbo-gt) of in de derde klas (havo/vwo) een gesprek over je profiel- en vakkenkeuze, en in de examenklas heb je altijd tenminste één gesprek over de keuze voor een vervolgopleiding. Vaak komen leerlingen wel vaker dan één keer langs om door te praten. Ook tussendoor mag je altijd een afspraak met je decaan maken als je wilt praten over je vakken of je vervolgopleiding.

Leren Studeren

Het lukt maar niet zo goed met je schoolwerk. Je stopt er veel tijd in en toch vallen de resultaten tegen. Of het lukt je maar niet om op gang te komen met je huiswerk. Je weet niet waarmee je het beste kunt beginnen. Bij Leren Studeren kunnen we je helpen bij het plannen van het huiswerk, eigenlijk dus structuur aan te brengen in al het werk dat je moet doen. Ook kun je daar leren op welke manier jij het beste iets kunt leren. Leren Studeren wordt op enkele middagen aangeboden. In overleg met de mentor kun je daar voor periode van 2 x 4 weken aangemeld worden.

Bijles Engels

Heb je moeite met Engels? Dan kunnen we jou hier op school één rapportperiode helpen. De vakdocent en de mentor overleggen over de vraag waarin je hulp kunt gebruiken. Daarna ga je gericht aan de slag met Engels.

Dyslexiebegeleiding

Heb je moeite met lezen of spellen? Dat is lastig voor je, want op school (en ook later) zijn lezen en schijven wel heel belangrijk. Daarom laten wij alle leerlingen in de brugklas een test maken. Als uit die test blijkt dat je lezen of spellen moeilijk vindt, krijg je dat jaar extra uitleg. Als de uitleg niet voldoende helpt, word je aan het eind van de brugklas getest op dyslexie. Wij kunnen dyslexie niet oplossen, maar we kunnen je wel manieren aanleren om ermee om te gaan. Daarvoor hebben we op school een dyslexiebegeleider die jou tot en met het examen ondersteuning en tips geeft.

Revius Talent en hulp bij onderpresteren

Iedereen heeft gaven en talenten ontvangen, ook jij! Op de Revius willen we daarmee aan de slag gaan. Dat doen we tijdens de les en bij de modules van ‘Revius Talent’. Soms is er wat meer nodig dan alleen dat. Misschien ging het op de basisschool allemaal gemakkelijk, maar valt het je nu tegen, of kan het je tijdens de les juist niet snel genoeg gaan. Als ‘goed’ voor jou niet (altijd) goed genoeg is, kan dat er soms voor zorgen dat je je niet prettig voelt op school. Wij staan voor je klaar om je hierin te begeleiden. Samen kijken we naar verschillende dingen, bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met jouw vaardigheden, hoe we jouw welbevinden kunnen vergroten en ervoor kunnen zorgen dat ook jij uitgedaagd wordt.

Als je vastloopt op het gebied van onderpresteren, executieve vaardigheden of vanwege hindernissen die gelinkt zijn aan diens talent en begaafdheid, kan je individueel begeleid worden vanuit het Zorg Advies Team. Bij deze begeleiding is oog voor de cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijke eigenschappen van begaafde leerlingen. Onderpresteerders worden begeleid om uitdagingen aan te kunnen gaan.

Faalangstreductietraining

Vind je het bij nieuwe opdrachten moeilijk hoe je het moet aanpakken? Word je daar onzeker van? Stel je veel vragen bij toetsen? Ben je dan onrustig of blokkeer je zelfs? Ben je negatief over jezelf? Vind je kritiek maar ook complimenten lastig? Bij de faalangstreductietraining leren we je om grip op deze spanning te krijgen, waardoor je beter kunt presteren. De faalangsttraining wordt één keer per jaar vanaf januari gegeven. Aanmelden kan in overleg met je mentor.

Intern Begeleider en Satellietklas

Het onderwijs op de Revius is voor jou goed te volgen maar door bijv. een handicap, moeite met concentratie, AD(H)D, of andere oorzaken heb je net wat meer ondersteuning nodig. Dat kan want daarvoor hebben we een Intern Begeleider die met jou en je ouders bespreekt wat je nodig hebt. Het zou kunnen dat je een aantal uren in de Satellietklas volgt. De Satellietklas is een speciaal daarvoor ingericht, prikkelarm lokaal waar altijd begeleiders aanwezig zijn. Je krijgt daar begeleiding op maat, die zorgvuldig met jou en je ouders is afgestemd. De toelating tot de Satellietklas gaat via het Zorg Advies Team.

Psycholoog en schoolmaatschappelijk werk

Gaat het niet goed met je? Zie je het allemaal wat somber in? Zijn er moeilijke dingen in je leven? Aan onze school is zijn een psycholoog en een schoolmaatschappelijk werker verbonden die in gesprek kunnen gaan met leerlingen die niet meer goed functioneren op school door sociale of psychische belemmeringen. Er wordt dan gekeken of je op school geholpen kan worden of dat er mogelijk meer hulp buiten school nodig is. De schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werker maken deel uit van het Zorg Advies Team van de Revius. Via je mentor kun je daar worden aangemeld.

Rouwverwerking

Voor jongeren die een ouder of broer of zus hebben verloren is er de mogelijkheid om daar met andere jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt over te praten in de steungroep ‘Gedeeld verdriet’. Ieder jaar start daarvoor een nieuwe groep.

Vertrouwenspersonen

Heb je (school)problemen waar je mee worstelt en niet met anderen over wilt , kunt of durft te praten? Het is belangrijk dat je dan bij iemand terecht kunt. Daarom hebben we op de Revius, behalve de mentor, twee vertrouwenspersonen waar je direct op af kunt stappen of naar kunt mailen. Ook ouders kunnen contact zoeken. Samen met jou zal de vertrouwenspersoon proberen een oplossing voor je probleem te vinden. Natuurlijk gaat hij/zij heel voorzichtig om met de informatie die jij hem/haar geeft.

De vertrouwenspersonen op de Revius zijn:

Mw. M. Chiţu, MChitu@wartburg.nl
Dhr. G.H.G. Wassink, GHGWassink@wartburg.nl

CJG Rijnmond

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond kunnen leerlingen en ouders terecht voor informatie en advies over alles wat te maken heeft met de gezondheid, ontwikkeling en gevoelens van leerlingen of de situatie thuis en op school. Lees hier meer informatie over CJG Rijnmond en de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan onze school.